«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Lappeenrannan kaupunki : Kuntoarviot, kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset, haitta-ainetutkimukset

13.02.2018 09:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003341

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-002108
Hankinnan nimi
Kuntoarviot, kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset, haitta-ainetutkimukset

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0215703-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lappeenrannan kaupunki Hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Sari Talonpoika
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +35856161
Sähköpostiosoite sari.talonpoika@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=104305&tpk=9a2cc99d-8831-438e-934e-81580ed84d9b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuntoarviot, kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset, haitta-ainetutkimukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
A1/2018
Hankinnan kuvaus

Tämän hankinnan tavoitteena on luoda tilaajien käyttöön yksilöimättömiin kiinteistöjen kuntoon liittyviin selvitys-, tutkimus- ja erikoissuunnittelutehtäviin liittyvä puitejärjestely sopimusvuosille 2018-2019, minkä avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita tilaajien tarpeisiin. Hankittava palvelu voi sisältää rakenteisiin ja sisäilmaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, talotekniikan tutkimuksia ja haitta-ainetutkimuksia sekä muita suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä. Hankinta voi sisältää korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyviä sisäilma- ja kuntotutkimuksia, sisäilma- ja rakenneselvityksiä, kuntoarvioiden laatimista, näytteiden ottoa, talotekniikan tutkimuksia, haitta-ainetutkimuksia, kosteusvauriokorjaussuunnittelua, korjauskustannusarvion laatimista, pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman (PTS) laatimista, RTA-asiantuntijan valvontatehtäviä korjaus- ja uudishankkeissa sekä muita asiantuntijatehtäviä tilaajan määrittämässä laajuudessa ja aikataulussa. Tarjoajan tulee sitoutua mahdollisten toimeksiantojen suorittamiseen tilaajan ilmoittamassa aikataulussa, mikä edellyttää tarjoajalta lyhyttä vasteaikaa. Tilaajat eivät sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tarkempi kuvaus ja vaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön kohdissa Hankinnan taustaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

kts. tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen, muussa tapauksessa tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousten käsittelyn vaiheet: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen tekeminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen Vain kolmanteen (3.) vaiheeseen päässeet tarjoukset ovat mukana lopullisessa vertailussa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.2.2018 13.00
Lisätietoja

Tarjouspyyntöön tehty muutoksia vaatimuksiin liittyen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin