«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
KALAJOEN KAUPUNKI : KALAJOEN KULTTUURIKESKUKSEN TILOJEN VARUSTAMINEN/ Arkistohyllyt kiskoilla

13.02.2018 09:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003298
Tarjoukset 6.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
KALAJOEN KAUPUNKI 0185924-7 /
Kalajoen kaupunki/ Tekniset palvelut
69/02.08.00/2018Rauli Mäkitalo
Kalajoentie 5
85100
KALAJOKI
Puh. +358444691232
Fax. +358444691314

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö KALAJOEN KAUPUNKI
Y-tunnus 0185924-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kalajoen kaupunki/ Tekniset palvelut
Yhteyshenkilö Rauli Mäkitalo
Postiosoite Kalajoentie 5
Postinumero 85100
Postitoimipaikka KALAJOKI
Maa Suomi
Puhelin +358444691232
Sähköpostiosoite rauli.makitalo@kalajoki.fi
Faksi +358444691314
Internet-osoite (URL) http://www.kalajoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KALAJOEN KULTTUURIKESKUKSEN TILOJEN VARUSTAMINEN/ Arkistohyllyt kiskoilla
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
69/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjouksia rakenteilla olevaan KOY Kalajoen Merta liikerakennukseen sijoittuvan kulttuurikeskuksen kirjaston kiskoilla varustetuista arkistohyllyistä.

Rakennuksessa on ensimmäisessä kerroksessa kiinteistöyhtiön liike- ja myymälätiloja, rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan kulttuurikeskuksen tulee omistamaan Kalajoen kaupunki.

Toimitus kattaa suunnitelman mukaiset kiskoilla varustetut arkistohyllyt tarvikehankintoineen paikoilleen asennettuina ja toimintakuntoon saatettuina.

Kohteen pääurakoitsijana toimii rakennusliike Lehto Oy. Urakoitsijan on huomioitava, että työmaa etenee vaiheittain ja aliurakoitsijoiden on pysyttävä pääurakoitsijan aikataulussa eri osavaiheiden suhteen.

Hanke valmistuu ensimmäisen kerroksen liike- ja myymälätilojen osalta toukokuun alussa 2018.

Urakka toteutetaan siten, että ao. toimitus olisi asennettuna ja toimintakuntoon saatettuna heinäkuun loppuun 2018 mennessä. Työn lopullinen valmistumisaika on 27.7.2018. Työt voidaan aloittaa urakoitsijoiden valinnan ja siitä määrätyn valitusajan jälkeen huhtikuussa 2018.

Työmaalla on käytössä vain suomen kieli ja suomen työlainsäädäntö

Rakennusliike Lehto on kohteen pääurakoitsija sekä päätoteuttaja, joka hoitaa urakoitsijalle kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet.

Tarjouksesta:

Kohteen viitenumero on oltava näkyvissä tarjouksessa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkistokalusteet. (39132000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kalajoki (K208)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2018 - 27.7.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuudet.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen on liitettävä liitteen " asiakirjaluettelo" mukaiset selvitykset, jotka evät saa olla 3 kk vanhempia. Vaihtoehtoisesti riittää tilaajavastuu.fi raportti.

Mukaan on liitettävä myös ne liitteet ja todistukset, millä voidaan arvioida tarjouspyynnössä vaadittujen referenssien yms. vaatimusten täyttyminen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntö laskenta-asiakirjoineen löytyy jälempänä ilmoitetusta osoitteesta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.3.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Lisätietoja

Urakkalaskenta-asiakirjat löytyvät linkistä Kalajoen kaupungin pilvipalvelusivustolle.

Salasana asiakirjoihin on KULTTUURITILA

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://tiedosto.kalajoki.fi/index.php/s/DZ1QhrKoHNxGN0B

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin