«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakennetoimiala : Päällystysurakka

12.02.2018 12:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003265
Tarjoukset 15.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakennetoimiala
Postiosoite Suosaarentie 4
Postinumero 13210
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@kuntapro.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hameenlinna.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=148592&tpk=873ca950-6b2f-4209-8edc-e42f3ae77708
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Päällystysurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Hämeenlinnan kaupunki_148592
Hankinnan kuvaus

Hämeenlinnan kaupungin Kaupunkirakennetoimiala pyytää tarjoustanne Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsevien kaupungin ylläpitämien katujen, kevyenliikenteen väylien, teiden, piha-alueiden ja torien päällystysurakasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Urakka on luonteeltaan yksikköhintaurakka. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, jonka perusteella sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja. Kilpailutuksen vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde hinnan painoarvon ollessa 100%. Urakkaa koskevat lakeihin ja tilaajan määrittämiin laatustandardeihin perustuvat laadulliset vaatimukset on asetettu tarjouspyyntöasiakirjoissa hankintaan nähden riittävän korkealle tasolle, jolloin voittajan valinnassa voidaan tosiasiallisesti käyttää pelkkää hintavertailua. Kilpailutus on jaettu aihealueittaisiin osakokonaisuuksiin, mutta saman tarjoajan on tarjottava kaikkiin osakokonaisuuksiin, tai tarjous hylätään. Yhden sopimuskumppanin malli keventää hallinnollista taakkaa sekä parantaa tilaajan laadunvalvontaa ja operatiivista tehokkuutta. Sopimuskausi on määräaikainen ja päättyy 31.10.2018. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio jatkaa sopimusta optiovuosin 1+2. Sopimuksen irtisanomisaika molempien osapuolten osalta on neljä (4) kuukautta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolten allekirjoitettua kirjallisen hankintasopimuksen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eivätkä sido hankintayksikköä - sopimus ei sisällä määräostovelvollisuutta. KuntaPro Oy toimii hankinnassa konsulttina, joka vastaa kilpailutuksen teknisestä läpiviennistä Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta. KuntaPro Oy ei ole hankintayksikkö eikä sopimusosapuoli.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.3.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin