«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Helsingin kaupungin asunnot Oy : VMY 4030 Roihuvuorentie 3, 00820 Helsinki, julkisivu-urakka

12.02.2018 12:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003264
Tarjoukset 1.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-002642
Hankinnan nimi
VMY 4030 Roihuvuorentie 3, 00820 Helsinki, julkisivu-urakka

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Heka Erityisasunnot
Yhteyshenkilö Kari Hedman
Postiosoite Viipurinkatu 2, 3. krs
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358207640442
Sähköpostiosoite hankinnat.erityisasunnot@hekaoy.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hekaoy.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=162177&tpk=a968496f-119c-41ca-a903-5566e75d1502
Hankintayksikön luonne
Muu: Helsingin kaupungin omistama yhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VMY 4030 Roihuvuorentie 3, 00820 Helsinki, julkisivu-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
151698
Hankinnan kuvaus

Kiinteähintainen julkisivu-kokonaisurakkka käsittää Roihuvuoren palvelutalon ja Porolahden päiväkodin julkisivuelementtien ulkokuorien purun eristeineen sekä rakenteiden uusimisen metallirankaisella levyrappaus-menetelmällä urakka-asiakirjojen mukaisesti. Rankajärjestelmän mitoitus ja asennussuunnitelmien laadinta kuuluu urakkaan. Sokkelirakenteet uusitaan. Osana urakkaa uusitaan kiinteistöjen ikkunat ja sisääntulokatokset sekä -raput. Urakkaan sisältyy suunnitelmien mukaiset LVIAS-muutostyöt. Osana urakkaa palvelutalon 6. kerroksen käytävältä lisätään kulku rakennuksen katolla sijaitsevalle IV-konehuoneelle. Kokonaisurakkaan kuuluu kaikki nostin-/telinetyöt, suojaustyöt ja muut aputyöt tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät rakenteet pääse kastumaan urakan missään vaiheessa. Kohteen kaikki purku- ja rakennustyöt julkisivulla tulee toteuttaa sääsuojatuilta telineiltä. Sääsuoja tulee limittää katolle niin, että se muodostaa yhtenäisen sääsuojan rakennuksen julkisivujen ympärille. Rakennuksen kattoa ei tarvitse erikseen sääsuojata. Urakassa tulee huomioida, että molemmat kiinteistöt ovat käytössä töiden ajan. Urakka pyritään aloittamaan huhtikuussa 2018 ja sen tulee olla valmis syksyllä 2018. Urakoitsija tulee laatia aikatauluehdotus tarjouksen liitteenä. Päiväkoti on suljettu vkot 26-30, jonka aikana tulee toteuttaa päiväkodin osalta mahdollisimman paljon häiriötä aiheuttavaa työtä (kuten purkutyöt, ikkunoiden asennus, rankarakenteiden asennus). Palvelutalon vastaavat työvaiheet tulee suorittaa, kun asukkaat ovat väistötiloissa, lähtökohtaisesti ennen viikkoa 26. Tarkempi aikataulu töille ja töiden vaiheistus yms. asiat käsitellään urakkaneuvotteluissa. Urakoitsija toimii kohteessa lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Urakoitsijalla tulee olla rakennuskohteelle YSE 1998:n mukainen rakennustyövakuutus koko työn osalta. Vakuudet YSE 1998 mukaan. Laajuus 2000 m2 (sis. ikkunat) Kohteeseen tutustuminen sovitaan etukäteen rakennuttajakonsulttina toimivan Rakennuttajatoimisto Sweco PM Oy, Tuomas Taskulan (050 5262 858) kanssa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Julkisivutyöt. (45443000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2018 - 30.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyn kuvaus: Tässä hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjoajien tulee toimittaa tarjoukset määräaikaan mennessä. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkastetaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjouspyynnön ehdoissa esitetyt selvitykset ja todistukset pyydetään ennen hankintapäätöksen tekoa tarjoajalta, joka vertailun ja alustava soveltuvuusarvioinnin perusteella näyttää tulevan valituksi. Hankintapäätöksen tekee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja tai hallitus. Hankintapäätös muutoksenhakuosoituksineen lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi. Ennen tarjousten toimittamisen määräaikaa on mahdollista esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta kysymyksiä ja näihin kysymyksiin annetut vastaukset tulee ottaa huomioon tarjousta annettaessa tämän tarjouspyynnön vaatimuksia täsmentävinä vaatimuksina. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohteessa ei ole sivu-urakoita.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.3.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin