«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Vantaan Energia Oy : TUOTANTOLAITOSTEN ERISTYSTYÖT 2018-2020

12.02.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003249
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 030-066271
Osallistumishakemukset 02.03.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=173980&tpk=eb0f01a2-0e6d-4c99-b509-1bcf114c76b0

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124461-3
Postiosoite:PL 95
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Carita Loukiainen
Puhelin:+358 982901
Sähköpostiosoite:tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaanenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=173980&tpk=eb0f01a2-0e6d-4c99-b509-1bcf114c76b0
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TUOTANTOLAITOSTEN ERISTYSTYÖT 2018-2020
Viitenumero:
173980
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Eristystyöt. (45320000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten kunnossapitoeristystöitä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten kunnossapitoeristystöitä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.5.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokaudella ajalle 1.4.2020-31.3.2023.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että Toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan viisi (5), ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi, Tilaaja valitsee tarjoajat soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen referenssikohteiden osoittaman, hankinnan onnistuneen toteuttamisen vaatiman osaamisen ja kokemuksen perusteella. Hyväksytyksi referenssikohteeksi ehdokas voi ilmoittaa hankkeen, jossa kyseessä on ollut tätä hanketta vastaavien kunnossapitoeristystöiden toimittaminen energia- tai prosessiteollisuuteen. Toimituksen laajuuden tulee olla ollut 750 henkilötyötuntia tai enemmän. Kunkin hyväksyttävän referenssikohteen osalta annetaan yksi (1) piste ja kaksi (2) pistettä, mikäli toimittajan kyseisen referenssikohteen kunnossapitoeristystöiden laajuus on ollut 1500 henkilötyötuntia tai enemmän. Tarjoajiksi valitaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa tarjoajiksi valitaan kaikki tasapisteissä olevat ehdokkaat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.3.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.2.2018
«« Takaisin