«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kouvolan kaupunki : RRT- hankkeen projektinjohtopalvelu (Infra), Kouvola

14.02.2018 11:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003228
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 032-070020
Tarjoukset 19.03.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=149668&tpk=67015861-2cb1-4a8e-9672-c02aa84f435c

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kouvolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0161075-9
Postiosoite:PL 32
Postinumero:45701
Postitoimipaikka:Kuusankoski
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tapani Vuorentausta
Puhelin:+358 206157036
Sähköpostiosoite:tekninenjaymparisto@kouvola.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kouvola.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kouvola

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=149668&tpk=67015861-2cb1-4a8e-9672-c02aa84f435c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
RRT- hankkeen projektinjohtopalvelu (Infra), Kouvola
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A PROJEKTINJOHTOTEHTÄVÄT 1 Projektin suunnittelu 2 Projektin ohjaus ja raportointi 3 Toteutussuunnittelun ohjaus 4 Hankintatoimi 5 Rakennustöiden ohjaus C RAKENNUSTYÖN VALVONTATEHTÄVÄT D VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT E TAKUUAJAN TEHTÄVÄT Lisäksi hankintaan sisältyy viestintätehtäviä ja rautatielain vaatimia käyttöönottolupiin (/niiden hakemiseen) liittyviä rataverkon haltijalle kuuluvia tehtäviä. Tehtävien sisältö selviää hankinta-asiakirjoista. Varsinainen hankinta koskee suunnittelun aikaista projektinjohtopalvelua. Hankintaan sisältyy optio rakentamisaikaisesta projektinjohtopalvelusta. Hankinnan sopimusluonnokset ovat liitteenä 1 ja 2.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta-asiakirjoissa sanotun mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy optio rakentamisaikaisesta projektinjohtopalvelusta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:Kouvola RRT - STUDY, 26271639

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.3.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 5 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.3.2018 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.2.2018
«« Takaisin