«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry/Lauttasaaren yhteiskoulu : Lauttasaaren yhteiskoulu, Liikuntahallin laajennus

13.02.2018 09:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003201
Tarjoukset 16.3.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry/Lauttasaaren yhteiskoulu
Joonas Pusila
Puh. +358402181815

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry/Lauttasaaren yhteiskoulu
Y-tunnus 0116665-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry/Lauttasaaren yhteiskoulu
Yhteyshenkilö Maarit Paldanius
Postiosoite Isokaari 19
Postinumero 00200
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Internet-osoite (URL) http://www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry/Lauttasaaren yhteiskoulu
Yhteyshenkilö Joonas Pusila
Puhelin +358402181815
Sähköpostiosoite joonas.pusila@skap.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Rekisteröity yhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lauttasaaren yhteiskoulu, Liikuntahallin laajennus
Hankinnan kuvaus

Vuonna 1968 valmistuneen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan uudisrakennuksena uusi liikuntasali, joka liittyy olevan rakennuksen liikuntasalisiipeen sisäänkäyntijärjestelyin. Uudisrakennuksen lisäksi rakennetaan ympäröivä piha-alue. Toimenpidealue rajoittuu lounaassa ja kaakossa tontin rajaan, koillisessa kalliorinteeseen ja luoteessa olemassa olevaan koulurakennukseen.

Rakennuspaikan osoite on Isokaari 19, 00200 Helsinki.

Rakennushankkeen laajuus: bruttoala 2 683 m², kerrosala 2 575 m², tilavuus noin 18 000 m³.

Rakennuksen kantava runko on pääosin betonielementtirakenteinen. Betonielementtisuunnittelu sisältyy rakennusurakkaan. Julkisivu on puhtaaksimuurattua tiiltä. Maaperätutkimuksen mukaan rakentaminen ei edellytä suurta määrää louhintaa.

Liikuntasalin rakentaminen aloitetaan keväällä 2018. Rakennusaikaa varataan 12 kuukautta.

Urakkamuoto on kokonaisurakka.

Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsija hankkii aliurakoina mm. maanrakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakat.

Kokonaisurakkasummaan sisältyvät aliurakoiden urakkasummat tulee eritellä tarjouksessa. Tarjous käsitellään kuitenkin yhtenä kokonaisuutena, eikä urakoita valita kokonaisuutta pilkkomalla.

Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota koulualueen turvallisuuteen ja rakennustöiden sovittamiseen koulun toiminnan kanssa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2018 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet:

Tarjouksessa tulee olla selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Tarjoajan rikosrekisteriote:

Pyydettäessä toimitettava selvitys siitä, että tarjoajaa ei ole tuomittu hankintalain 1397/2016 § 80 mukaisista rikoksista.

Laadunvarmistus:

Yrityksen laadunvarmistus ja työturvallisuus on oltava dokumentoidusti kunnossa.

Taloudellinen ja tekninen suorituskyky:

Urakoitsijalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky urakan suorittamiseksi.

Urakoitsijalla tulee olla referenssejä vastaavista urakoista, referenssit pisteytetään urakka-asiakirkoissa esitetyllä tavalla.

Urakoitsijalla tulee olla riittävä pätevyys ao. toimialalla toimimiseen.

Avainhenkilöiden pätevyys ja referenssit:

Urakoitsijan tulee nimetä tarjouksessa kohteesta vastaava työnjohtaja ja työpäällikkö.

Nimetyllä työnjohtajalla ja työpäälliköllä tulee olla referenssejä vastaavista hankkeista ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Avainhenkilön referenssit pisteytetään urakka-asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Kaikilla hankkeen avainhenkilöillä tulee olla näyttöä siitä, että tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja sivu-urakoiden alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä tehtävien hoitaminen edellyttää. Kaikilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarkemmat määrittelyt tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.3.2018 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa niin kauan kuin urakkasopimus on jonkun

urakoitsijan kanssa tehty, kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta tarjouksen

viimeisestä sisäänjättöpäivästä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin