«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikennevirasto : Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022

11.02.2018 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003001
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 030-065247
Osallistumishakemukset 31.12.2022 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=149025&tpk=81c3c53e-3506-4b51-a4cc-78a5d02764a7

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matti Piispanen
Puhelin:+358 295343587
Sähköpostiosoite:matti.piispanen@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=149025&tpk=81c3c53e-3506-4b51-a4cc-78a5d02764a7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022
Viitenumero:
LIVI/662/02.01.12/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen osaan: osa 1, rautatiesillat ja -rummut osa 2, vesirakenteet osa 3, tunnelit Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan rakenteiden yleistarkastukset, mahdolliset kontrollitarkastukset ja tarkastusten asiantuntijapalveluita. Erillistoimeksiantojen vuosittainen arvo on arviolta 100 000 - 300 000 euroa osaa kohden.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rautatiesiltojen ja -rumpujen tarkastukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut. (71631400-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Yleistarkastuksia tehdään kaikilla rataosuuksilla ympäri Suomen.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävään kuuluu: - rautatiesiltojen yleistarkastukset - rautatierumpujen yleistarkastukset - huoltotiesiltojen yleistarkastukset - asematunnelien yleistarkastukset - muita asiantuntijatehtäviä. Yleistarkastukset tehdään rautateiden kunnossapitoalueilla, joita on 12 kappaletta. Vuosittain yleistarkastukset tehdään 2-3 kunnossapitoalueella. Liikennevirastolla on - n. 2 500 rautatiesiltaa - n. 6 500 rautatierumpua - n. 120 huoltotiesiltaa. Huoltotiesillat ovat ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja siltoja, joita käyttävät radan kunnossapitäjät ja/tai yksityisteiden käyttäjät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.3.2018 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkastajilla ja tarkastukseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla vähintään Tieturva 1 -pätevyys sekä Turva-pätevyys. Lisäksi tarkastustyö tulee tehdä joko Turvamiehen tai Ratatyöstä vastaavan valvomana riippuen mm. junaliikenteen maksiminopeudesta kyseisellä rataosuudella.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vesirakenteiden tarkastukset
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut. (71631400-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tarkastuksia suoritetaan Suomen merialueilla ja sisävesillä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta pitää sisällään 5-10 vuoden välein tehtävät Liikenneviraston vesirakenteiden yleistarkastukset. Hankinta sisältää myös vuonna 2019 käynnistettäviä, yleistarkastuksen luonteisia kontrollitarkastuksia sekä erilaisia tarkastuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Hankinta ei sisällä vedenalaisia tarkastuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
750000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.3.2018 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tunneleiden tarkastukset
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut. (71631400-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Koko Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta pitää sisällään 5-10 vuoden välein tehtävät Liikenneviraston maantie- ja rautatietunneleiden yleistarkastukset. Tunnelin yleistarkastus sisältää mm. - vaadittavien liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus - silmämääräisen tarkastuksen - mittaustehtäviä - ainetta rikkomattomia tutkimusmenetelmiä (mm. koputtelu) - tarkastustulokset viedään taitorakennerekisteriin ja tarkastukista tehdään myös sanallinen raportti Hankinta sisältää myös mahdollisia kontrollitarkastuksia ja tunneleiden tarkastukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.3.2018 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkastajilla ja tarkastukseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla vähintään Tieturva 1 -pätevyys sekä Turva-pätevyys. Maanteillä liikenteenohjauksen suunnittelijalla ja työstä vastaavalla tulee olla Tieturva 2-pätevyys. Rautateillä työ tehdään ratatyönä Radanpidon turvallisuusohjetta (TURO) noudattaen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2022 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemukset pyydetään toimittamaan 12.3.2018 mennessä, koska ensimmäiset erillistoimeksiannot on tarkoitus lähettää arviolta maalis-huhtikuun vaihteessa. Pääosa vuosittaisista tarkastustoimeksiannoista tullaan kilpailuttamaan maalis-huhtikuussa. Yksittäisiä kilpailutuksia voi olla myös muuna ajankohtana. Tässä ilmoituksessa "Liikennevirastolla" tarkoitetaan myös vuoden 2018 jälkeen jatkavaa virastoa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.2.2018
«« Takaisin