«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Maakuntien tilakeskus Oy : Tilahallintajärjestelmä

12.02.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-002820
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 030-065512
Osallistumishakemukset 15.03.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Maakuntien tilakeskus Oy
Helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maakuntien tilakeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2809806-2
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Pääkkönen
Puhelin:+358 447179635
Sähköpostiosoite:jouni.paakkonen@maakuntientilakeskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.maakuntientilakeskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-002820

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Maakuntien tilakeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2809806-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@maakuntientilakeskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.maakuntientilakeskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tilahallintajärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020. Maakuntien tilakeskus Oy (jatkossa Tilakeskus) on sote- ja maakuntauudistuksen osana vuonna 2017 perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista.

Tilakeskus käynnistää tilahallintajärjestelmän hankinnan. Järjestelmän kautta Tilakeskuksen vuokralaisilla ja tilojen käyttäjillä on yhtenäinen tietopohja tilankäytöstä ja tilakustannuksista sekä vuokrasitoumuksista. Yhteiset mittarit ja yhtenäinen tietopohja mahdollistavat vertailtavuuden maakunnan sisällä ja eri maakuntien välillä. Tilakeskus hankkii järjestelmän selainkäyttöisenä palveluratkaisuna (SaaS).

Käyttöönoton jälkeen jatkuvat palvelut tulee turvata perustason tuki- ja ylläpitopalvelulla. Järjestelmän pitää toimia tietoturvallisesti (ST IV –vaatimustasolla). Tietojen tulee sijaita EU-alueella pois lukien Iso-Britannia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 30000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilahallintajärjestelmä on tarkoitettu Tilakeskuksen vuokralaisten ja tilojen käyttäjien käyttöön, oman toiminnan suunnitteluun, toimitilajohtamiseen, kehittämiseen ja optimoimiseen yhdessä Tilakeskuksen kanssa. Järjestelmä integroidaan useisiin Tilakeskuksen ja mahdollisesti myös vuokralaisen järjestelmiin. Arvion mukaan järjestelmällä on 5000-10000 käyttäjää ja rakennuksia on 10000 (10,5M brm2).

Tilahallintajärjestelmään tuodaan vuokrausjärjestelmästä kohde-, huoneisto- sekä vuokrasopimustiedot. Tilat sidotaan järjestelmässä pohjakuviin. Loppukäyttäjä tekee pohjakuvaliittymän kautta tilatietojen rikastamista ja lähtötietojen tarkistamista. Tilakustannukset tuodaan järjestelmään Tilakeskuksen taloushallintojärjestelmästä sekä osittain esimerkiksi palveluiden (siivous, vartiointi) vuokralaisten järjestelmistä. Sopimuskohtaiset tilakustannukset jyvitetään tilakohtaisesti järjestelmässä tilojen luokitukseen perustuen ja edelleen kohdistetaan kustannukset tilojen käyttäjille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2018 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnasta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Irtisanomisehdot ilmoitetaan sopimuksessa.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankittavaa järjestelmää voidaan laajentaa myöhemmin myös muihin kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattuihin toimintoihin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 004-005022
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.3.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemusasiakirjojen toimittaminen

Osallistumishakemusasiakirjat liitteineen on saatavilla Hilmasta.

Alustavat tarjouspyyntöasiakirjat tulee pyytää osoitteesta hankinnat@maakuntientilakeskus.fi. Pyydämme merkitsemään sähköpostin otsikkokenttään "Tilahallinta-asiakirjat"

Osallistumishakemuksen lisäksi on toimitettava seuraavat liitteet:

Liite 1 Alihankkijat

Liite 2 Resurssit (ehdokas laatii)

Liite 3 Referenssit

Liite 4 Alustava ratkaisukuvaus (ehdokas laatii)

Liite 5 ESPD-lomake

Tarjouspyyntömateriaalit ovat alustavia ja eikä tässä vaiheessa toimiteta alustavia tarjouksia.

Osallistumishakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen hankinnat@maakuntientilakeskus.fi 15.3.2018 klo 12.00 mennessä. Myöhässä saapuneita osallistumishakemuksia ei käsitellä.

Kysymysten esittäminen

Ehdokas voi esittää kysymyksiä osallistumista koskevista vaatimuksista ja osallistumishakemuksen sekä alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen sisällöstä. Kysymykset laaditaan suomen kielellä ja lähetetään sähköpostilla osoitteeseen hankinnat@maakuntientilakeskus.fi 28.2.2018 klo 12.00 mennessä. Pyydämme merkitsemään otsikkokenttään "Tilahallinta - kysymys".

Kaikki vastaanotetut kysymykset ja niiden vastaukset toimitetaan samanaikaisesti ja samansisältöisenä kaikille, jotka ovat pyytäneet osallistumishakemusasiakirjat. Kysymyksiin vastataan 2.3.2018.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.2.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Osallistumishakemuslomake.docx
Liite 1 Alihankkijat.docx
Liite 3 Referenssit.xlsx
Liite 5 ESPD lomake.doc
«« Takaisin