«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Monetra Oy hankintapalvelut : Viestinnän ja markkinoinnin palvelut

31.01.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-002095
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 022-046204
Osallistumishakemukset 29.02.2020 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=148145&tpk=ce4a463f-a4cb-4f0a-817a-340ea27407f7

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Suvi Mäkelä
Puhelin:+358 447031881
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Haapaveden kaupunki
Postitoimipaikka:Haapavesi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@haapavesi.fi
NUTS-koodi:Haapavesi (K071)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.haapavesi.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Työterveys Virta Oy
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tyoterveysvirta.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tyoterveysvirta.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Oy hankintapalvelut
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=148145&tpk=ce4a463f-a4cb-4f0a-817a-340ea27407f7

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Viestinnän ja markkinoinnin palvelut
Viitenumero:
Monetra 57/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän viestinnän ja markkinoinnin palveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös "tilaaja") tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettaessa jaettu seuraaviin osiin: 1. Audiovisuaaliset palvelut 2. Strategiset kumppanuudet / brändityö 3. Viestintätoimistot / viestintäpalvelut 4. Markkinointiviestintäpalvelut 5. Sosiaalinen media Tarkemmat kuvaukset on esitetty ryhmien kuvauksissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1050000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Audiovisuaaliset palvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 1 pitää sisällään audiovisuaaliset palvelut seuraavilta mm. osa-alueilta: - Videotuotanto mm. o Ilmakuvaus o Esittelyvideot o Tapahtumakuvaus / kevyt ENG –tuotanto o Mainostuotanto o Versiointi - Valokuvaus mm. o Ilmakuvaus o Arkkitehtuuri- ja maisemakuvaus o Mainoskuvaus o Henkilökuvaus o Tapahtumakuvaus o Dokumentaarinen kuvaus o Tilannekuvaus - Äänituotanto mm. o Radiomainos o Ääniteos Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana tilaaja valitsee palveluntuottajan tai -tuottajat tapauskohtaisesti tarjouspyynnöissä ilmoitetun mukaisesti. Toimeksiannot / tilaukset sisältävät valokuvia ja/tai videosisältöjä ja/tai äänituotantoja tilaajan tarpeen mukaisesti (esim. tapahtumataltiointi, mainosvideon tai -valokuvan toteutus, yksittäisen valokuvan oikeuksien hankinta, radiomainos tai äänimaisema näyttelytilaan). Valitun palveluntuottajan tulee toteuttaa tilatut palvelut sovitussa aikataulussa, noudattaen tilaajan asettamia markkinointi- ja viestintävaatimuksia sekä teknisiä laatuvaatimuksia. Tilaaja valitsee aina tapauskohtaisesti tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti palveluntuottajan (still-kuvaus / videokuvaus / äänituotanto). Palveluntuottajat toteuttavat heille osoitettua tehtävää yhteistyössä tilaajan markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 29.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajakohtaiset kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Strategiset kumppanuudet / brändityö
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 2 pitää sisällään strategisen markkinoinnin yhteistyökumppanuuksia. Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana tilaaja hankkii tapauskohtaisesti itselleen palveluntuottajan, jonka tulee toimia viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten työparina tekemällä tulevaisuutta ennakoivaa, proaktiivista ja tiivistä yhteistyötä aina suunnittelusta ja konseptoinnista toteutukseen sekä raportointiin saakka. Tapauskohtaisesti kilpailutuksella valittu palveluntuottaja tulee tekemään yhteistyötä osana tilaajan kumppaniverkostoa, johon kuuluu muun muassa muut kilpailutetut viestintä- ja mainostoimistot sekä yritysyhteistyökumppanit. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa olla lähellä, koska strategisesti merkittävien toimenpiteiden suunnittelu ja katselmointi edellyttää avainhenkilöiden läsnäoloa. Palveluntuottajalla tulee kuitenkin olla valmius matkustaa tilaajan määrittelemällä tavalla ja ajankohtina tilaajan tiloihin. Matkustamisesta aiheutuvien kustannusten tulee aina sisältyä palveluntuottajan kilpailutuksen yhteydessä tilaajalle esittämiin hintoihin. Palveluntuottajan tulee käydä vähintään yhden (1) kerran kuussa (tai muussa tilaajan määrittelemässä ajassa) tilaajan luona tapaamassa ja keskustelemassa meneillään olevista sekä mahdollisista tulevista asioista. Palveluntuottajalta halutaan tilaajan tasolla strategisesti merkittävien viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta, joiden sisällöt määräytyvät vuosi- ja toimintasuunnitelmista, jotka tehdään yhteistyössä esim. yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Kilpailutuksessa määritellyn sopimuskauden aikana halutaan ostaa strategisen tason kumppanuutta ja sparrausta. Oman tekemisen osuus määritellään toimenpidekohtaisesti suunnitelmia tehtäessä. Palveluntuottaja kilpailutetaan tilaajakohtaisesti ja sopimus tullaan tekemään yhden (1) palveluntuottajan kanssa tarjouspyynnössä kulloinkin tarkemmin määritellyllä tavalla pitemmäksi ajaksi (esim. 1-3 vuotta). Mikäli tilaaja kokee, ettei yhteistyö strategisen kumppanin kanssa toimi (esim. brändikäsikirjan mukainen toteuttaminen tms.), voi tilaaja perustellusta syystä irtisanoa sopimuksen kolmen (3) kk irtisanomisajalla ja kilpailuttaa sopimuksen uudelleen. Tarjoajan tulee nimetä aina tarjouspyynnössä pyydetyn mukaisesti avainhenkilöt/-tiimi, joka hoitaa sopimusta kokonaisuudessaan (projektinjohtaja, sisällöntuottaja/copy, AD). Vastuutiimin tulee koostua tilaajan ilmoittaman mukaisesti esim. projektipäälliköstä, joka hoitaa yhteydenpidon asiakkaaseen sekä luovaa työtä tekevistä henkilöistä (ml. vähintään graafinen suunnittelu, sisällöntuottaja ja digitaalisen median asiantuntija). Strategisesti merkittävien toimenpiteiden suunnittelu ja katselmointi edellyttää avainhenkilöiden fyysistä läsnäoloa. Mikäli tilaaja tarvitsee palveluntuotantoa esim. Some-ryhmästä, tilaajalla on oikeus määritellä, onko kyseessä strateginen hankinta, jolloin hankinta tehdään strategisen kumppanin kautta. Jos tilaaja katsoo palvelun operatiiviseksi, hankinta kilpailutetaan ko. ryhmän palveluntuottajien kesken.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 29.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajakohtaiset kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Viestintätoimistot / viestintäpalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 3 pitää sisällään kansalliset ja kansainväliset viestintäpalvelut. Sopimuskauden aikana halutaan mm. seuraavia palveluita: - Kansalliset viestintäpalvelut o Projektinjohto o Projektien ja kampanjoiden koordinointi o Kokonaissuunnittelu ja toteutus o Mediayhteydet, lehdistötilaisuuksien ja mediavierailujen järjestäminen o Tiedotteiden ja erilaisten viestintämateriaalien tuottaminen ja jakelu, mm. lehtiartikkelit, whitepaperit, messujulkisuus, web-tekstit ja kampanjat o PR-, yhteiskunta- ja vaikuttajaviestintä o Kriisiviestintä - Kansainväliset viestintäpalvelut o Projektinjohto o Projektien ja kampanjoiden koordinointi o Kokonaissuunnittelu ja toteutus o Mediayhteydet, lehdistötilaisuuksien ja mediavierailujen järjestäminen o Tiedotteiden ja erilaisten viestintämateriaalien tuottaminen ja jakelu, mm. lehtiartikkelit, whitepaperit, messujulkisuus, web-tekstit ja kampanjat o PR- ja vaikuttajaviestintä o Kriisiviestintä Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana määritellään tapauskohtaisesti kilpailutuksissa, mitä palveluja halutaan. Tilaaja määrittelee tapauskohtaisesti tarjouspyynnössä, mitä toimintoja tehdään itse ja mitä ostetaan palveluntuottajalta. Valitun palveluntuottajan tulee toteuttaa tilatut palvelut sovitussa aikataulussa, noudattaen tilaajan tarjouspyyntöön asettamia vaatimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 29.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajakohtaiset kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Markkinointiviestintäpalvelut
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 4 pitää sisällään ketterät ja nopeat markkinointiviestinnän palvelut mm. seuraavilta osa-alueilta: - Graafinen suunnittelu - Sisältösuunnittelu ja tekstityöt (copy writing) - Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus - Digimarkkinointi osana markkinointipalveluja (esim. applikaatiot, analytiikka, hakusanamainonta ja -optimointi, bannerimainonta, kampanjoiden arviointi) - Kampanjasuunnittelu - Sosiaalinen media osana markkinointipalveluja - Muu markkinointipalvelu Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana tilaaja hankkii tapauskohtaisesti valittavalta palveluntuottajalta tai -tuottajilta toimeksiannoilla tai tilauksilla graafista suunnittelua, sisältösuunnittelua, verkkosivujen suunnittelua sekä kampanjasuunnittelua tarpeensa mukaisesti. Tekeminen voi olla luonteeltaan yksittäisten toimenpiteiden toteutusta (esim. esite), jatkuvaa tuotantoa tai ajallisesti rajatumpien kampanjoiden suunnittelua ja toteutusta. Tilaaja valitsee kilpailutuksissa aina tapauskohtaisesti hankinnan luonteen mukaisen palveluntuottajan (esim. graafisen suunnittelun toimeksiannoissa graafisen suunnittelun osaajan). Valitut palveluntuottajat toteuttavat niille osoitettuja tehtäviä yhteistyössä tilaajan markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Tilaaja tekee toimeksiannon kilpailutuksissa ilmoitetun tarpeensa mukaisesti ja palveluntuottaja toteuttaa tilatut palvelut sovitussa aikataulussa, noudattaen tilaajan asettamia markkinointi- ja viestintävaatimuksia sekä teknisiä ja muita laatuvaatimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 29.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajakohtaiset kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaalinen media
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 5 pitää sisällään sosiaalisen median suunnitelman laatimisen yhdessä tilaajan kanssa, sosiaalisen median konsultoinnin ja sparrauksen, sisällöntuotannon sosiaalisen median eri kanaviin ja sosiaalisen median kampanjoiden suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin. Palveluntuottamiseen kuuluu mm: - Digitaalisen näkyvyyden strategia osaksi tilaajan markkinointiviestintästrategiaa - Sosiaalisen median suunnitelman ja ohjeistuksien laatiminen yhdessä tilaajan kanssa sekä suunnitelmaan liittyvät konsultoinnit - Yhteisömanagerin tehtävät - Sosiaalisen median sisältösuunnitelma ja sisältöjen tuottaminen eri kanaviin (ml. kuvat, somevideot ja live-lähetykset) - Jatkuva sisällöntuotanto tai ajallisesti rajatumpien kampanjoiden suunnittelu, toteutus ja arviointi - Sparraus kaupungin omille viestinnän asiantuntijoille somen hyödyntämisessä ja käytössä, muun muassa sosiaalisen median suunnitelman laadinta ja mittaaminen - Sosiaalisen median koulutukset - Konsultointitapaamiset, joissa tutustutaan palveluntuottajan johdolla edellisten kuukausien tuloksiin ja ideoidaan uusia sisältöjä - Seuranta ja raportointi sekä tavoiteasetanta (kokonaisuutena ja kampanjakohtaisesti) - Sosiaalisen median kampanja- ja tuotanto-/tapahtumakohtaiset ohjeistukset Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana tapauskohtaisesti valituilta sosiaalisen median palveluntuottajilta odotetaan osaamista verkkoviestinnän monipuolisessa kehittämisessä (ml. luovuus, visuaalisuus ja asiakaskokemuksen kehittäminen). Palveluntuottajan tiimissä tulee olla osaamista erilaisten verkkosisältöjen (mm. tekstipäivitykset, laajemmat jutut ja artikkelit, valokuvat ja some-videot) tuottamisesta eri kanaviin (mm. sosiaalisen median eri kanavat, verkkosivut ja verkkojulkaisut) ja mittaamisesta. Tiimin pitää pystyä tuottamaan visuaalisia ja tekstipainotteisia sisältöjä, joissa huomioidaan sosiaalisen median eri kanavien tekniset ja sisällölliset erityispiirteet. Tiimissä tulee olla myös kokemusta sosiaalisen median kouluttamisesta. Palveluiden tulee olla tilaajan käytettävissä ympäri vuoden, mukaan lukien kesä- ja loma-ajat sekä tarvittaessa myös kellon ympäri (esim. tapahtumia järjestetään kesä/loma-aikoina). Some-kumppanin läsnäolo on välttämätöntä ja matkakulut kuuluvat sopimuksen hintaan / tarjottuihin hintoihin. Ryhmän sisällä voidaan kilpailuttaa some-kumppani esim. pitemmälle ajalle (esim. 3 vuotta) tilaajakohtaisesti tai yksittäisiä kertaluonteisia toimenpiteitä tai jotain siltä väliltä. Tarkemmat kuvaukset tarpeesta on kuvattu aina kilpailutuskohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 29.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajakohtaiset kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää (Lisähankkijoilla tarkoitetaan yhteishankintoihin osallistuvia hankintayksiköitä)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 126-256663
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.2.2020 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankinnalla perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä markkinoinnin ja viestinnän palveluista, johon kaikki kiinnostuneet palveluntuottajat voivat hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti, milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamis- tai keston aikana. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet sekä soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat saavat oikeuden osallistua dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Osallistumishakemusten perusteella hankintayksikkö tarkistaa, että tarjoaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja, ettei ole olemassa seikkoja, jotka voivat johtaa hankintalain mukaan tarjoajan poissulkemiseen. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Hankintayksikkö voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Perustamisvaiheessa jätetyistä osallistumishakemuksista tehdään päätös perustamisvaiheen päätyttyä. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin perustamisvaiheessa jätetyt osallistumishakemukset on käsitelty. Dynaaminen hankintajärjestelmä on suunniteltu alkavaksi 1.3.2018. Dynaaminen hankintajärjestelmä päättyy ilman eri ilmoitusta 29.2.2020. Hankintayksikkö voi kuitenkin muuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa uudella hankintailmoituksella. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan Hilma-ilmoituksella, jossa ilmoitetaan dynaamisen hankintajärjestelmän uusi kesto. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä aikaisintaan 1.3.2018 tai kunnes perustamisvaiheessa jätetyt osallistumishakemukset on käsitelty, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa hankintajärjestelmän perustamisajan päättymisestä. Tarjoaja hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta (kilpailutuksesta) tullaan pyytämään dynaamiseen järjestelmän ryhmään hyväksytyiltä palveluntuottajilta tarjous sähköisesti tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta tai sähköpostitse. Vain dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Kilpailutuksissa tilaaja määrittelee tarvitsemansa palvelun tapauskohtaisesti sekä tekee palvelusta yksittäisiä toimeksiantoja / pidempiä sopimuksia oman harkintansa ja tarpeensa mukaisesti tässä dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyynnössä määritellyin ehdoin. Tilaajat määrittelevät dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen vertailuperusteet. Tilaaja määrittelee tarjousajan, jonka kuitenkin tulee olla vähintään kymmenen (10) päivää. Tarjousajan jälkeen, tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä toimeksiantosopimuksen ja tilata palvelun/tuotteen. Lisätietoa dynaamisen hankinnan sisällön kilpailutuksista kohdassa "Muut tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.1.2018
«« Takaisin