«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
KL-Kuntahankinnat Oy : Majoitus- ja kokouspalvelut

25.01.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001671
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 018-037091

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Faksi:+358 97712333
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=151371&tpk=3d6a68ad-691c-4259-8e92-a5ef0111d7c3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta-alan yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kunta-alan yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Majoitus- ja kokouspalvelut
Viitenumero:
KLKH148
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hotellipalvelut. (55100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa asiakkailleen uuden puitesopimuksen ajalle 2/2019 - 2/2023. Puitesopimuksen sopimuskausi voi poiketa arviosta. Kilpailutus tulee sisältämään alustavan määrityksen mukaan seuraavat osa-alueet: - Osa-alue 1. Majoitus ja kokouspalvelut hotelleissa - Osa-alue 2. Majoituspalvelut itsepalveluhuoneistoissa ns. säästöluokka (mm. rajoitetut aula- ja ravintolapalvelut) - Osa-alue 3. Kokouspaketit laivalla Alustavan määrityksen mukaisesti puitesopimus kilpailutetaan yllä mainituissa osa-alueessa, johon kuhunkin valitaan yksi tai useampi toimittaja. Asiakas valitsee haluamansa osa-alueet sitoutuessaan hankintaan. Mikäli johonkin osa-alueeseen ei löydy kiinnostuneita asiakkaita, se voi jäädä pois kilpailutuksesta. Hankinnan tarkempi sisältö tarkentuu asiakkaiden toiveiden sekä toimittajien kanssa käytävien vuoropuheluiden perusteella.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1. Majoitus ja kokouspalvelut hotelleissa
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hotellipalvelut. (55100000-1)
Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut. (55120000-7)
Hotellimajoituspalvelut. (55110000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tähän osa-alueeseen haetaan hotellien majoitus- ja kokouspalveluita. Kokouspalveluiden tulee sijaita hotellien yhteydessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2. Majoituspalvelut itsepalveluhuoneistoissa ns. säästöluokka (mm. rajoitetut aula- ja ravintolapalvelut)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hotellipalvelut. (55100000-1)
Hotellimajoituspalvelut. (55110000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tähän osa-alueeseen haetaan majoituspalveluita ns. säästöluokassa, jolloin esim. aula- ja ravintolapalveluiden saanti voi olla rajoitettua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3. Kokouspaketit laivalla
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vesikuljetukset ja vastaavat palvelut. (60600000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tähän osa-alueeseen haetaan laivalla järjestettäviä kokous- ja risteilypaketteja reiteille: Helsinki-Tukholma-Helsinki, Turku-Tukholma-Turku, Helsinki-Tallinna-Helsinki.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
10.9.2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kelpoisuusehdot tullaan asettamaan ESPD-lomakkeessa ja tarjouspyynnössä. Tarjoajan tulee mm. kuulua kaupparekisteriin, alv-velvollisten rekisteriin, työnantaja rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi tarjoajan on tullut suorittaa veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa. Kaikki tarjoajat vakuuttavat kelpoisuutensa hankintadirektiivin mukaisella ESPD (European Singel Procurement Document) -lomakkeella (Hankintadirektiivi 2014/24/EU artikla 59).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kuntahankinnat järjestää tästä kilpailutuksesta kiinnostuneille toimittajille mahdollisuuden osallistua tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelua voidaan käydä kyselyin, sähköpostitse sekä tapaamisin. Tavoitteena on hankinnan sisällön kommentointi. Toimittajilla on mahdollisuus ennen kilpailutusta kommentoida tarjouspyynnön materiaalia sekä sopimusluonnosta. Tarjoajat voivat ilmoittautua vuoropuheluun sähköpostilla kilpailutus@kuntahankinnat.fi torstaihin 15.2.2018 mennessä. Ilmoittautuminen tulee otsikoida: ”KLKH148 Majoitus- ja kokouspalvelut 2018 - vuoropuhelu” HUOM: Tämä ilmoitus on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta eikä tässä vaiheessa vielä pyydetä tarjouksia. Kilpailutuksen alustava aikataulu on seuraava: - vuoropuhelut toimittajien kanssa helmi-maaliskuussa 2018 - tarjouspyynnön julkaisu syys-lokakuussa 2018 - sopimuskausi alkaa helmikuussa 2019

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.1.2018
«« Takaisin