«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kuntien Tiera Oy : Konsultoinnin asiantuntijapalvelut Tieran Sote- ja kuntaratkaisuissa sekä Infrapalveluissa

19.01.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-001410
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 014-028800
Osallistumishakemukset 19.01.2022 klo 07.52 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=148993&tpk=fe3822e3-ee38-466f-ba37-046282c251c9

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2362180-3
Postiosoite:Tammasaarenkatu 3
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tiera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tiera.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tiera

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=148993&tpk=fe3822e3-ee38-466f-ba37-046282c251c9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Konsultoinnin asiantuntijapalvelut Tieran Sote- ja kuntaratkaisuissa sekä Infrapalveluissa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Tieran ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin. Tällä kilpailutuksella haemme asiantuntijayksikkömme tueksi ja täydennykseksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun sote- ja maakuntauudistus etenee kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan ja tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultti- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja kuntasektorin tarpeiden mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Digitaalisuuden edistämisen asiantuntijapalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Digitaalisuuden edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja ja edistämään kokeilukulttuuria. Tähän kuuluu myös kyky tunnistaa niitä kehittämiskohteita, joissa asiakkaidemme erityisesti kannattaa edetä kokeilujen kautta, ja kyky tehdä toteutuskelpoisia esityksiä ja suunnitelmia kokeilumenetelmistä tai muista uudenlaisista toimintatavoista. Nämä tarpeet voivat liittyä kuntien ydintoimintojen ohella myös tukipalvelujen, esimerkiksi hankintatoimen tai operatiivisen ICT-toiminnan kehittämiseen. Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä tuntemus nykyisistä ja tulevista trendeistä ja teknologioista (mm. IoT, Kansallinen palveluarkkitehtuuri, CRM ja Lean) sekä kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tätä osaamista on kyettävä soveltamaan omistajiemme tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä heidän omien asiantuntijoidensa sekä Tieran kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:999
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tietohallintotoimintojen kehittämisen asiantuntijapalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT -talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä sopimusten ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan tietohallinnon teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää julkisen tietohallinnon osaamista ja siihen liittyvien sidosryhmien (mm. Juhta, Kuntaliitto) toiminnan ja niiden antamien suositusten ja ohjeiden hyvää tuntemista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:999
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kokonaissuunnittelun asiantuntijapalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kokonaissuunnittelun alueella haemme vahvaa kokonaisarkkitehtuuriosaamista sekä kykyä edistää omistajiemme strategisia päämääriä tietohallinnon metodein, välinein ja näkökulmasta. Osaamisessa tulee korostua vahva kuntakentän tuntemus siten, että voimme avustaa omistajiamme tietohallinnon strategisessa kehittämisessä sekä konsernitasolla sekä toimialatasolla, olipa kyse suoraan substanssiin liittyvästä tai vaikkapa tietohallinnon kehittämissuunnitelmien laadinnasta. Arvostamme siksi vahvan teoreettisen KA-osaamisen lisäksi kykyä soveltaa sitä omistajiemme todellisiin, konkreettisiin suunnittelu- ja toteutustarpeisiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:999
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
ICT-Infrastruktuuripalveluiden asiantuntijapalvelut
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ICT Infrastruktuuripalvelun alueelle haemme täällä kilpailutuksella verkostoa ICT –infrastruktuurin vahvaan ja vaativaan asiantuntijaosaamiseen. Alue kattaa kuntien ICT-infrastruktuurin ja –palveluiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi palvelin ja konesaliympäristöjen uudistamisen suunnittelu ja toteuttaminen (palvelin, tallennus- ja varmistus, tietoliikenne, tietoturva), työasemaympäristön kehittämiseen liittyvät tehtävät (työasemaympäristön hallintaan ja loppukäyttäjien palveluihin liittyvät tehtävät), ICT-infrastruktuurin tekniseen tietoturvallisuuteen liittyviä suunnittelu- ja toteutustehtäviä sekä muita mahdollisia ICT-infrastruktuuriin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Alue kattaa myös ICT-infrastruktuurin näkökulmasta palveluiden ja järjestelmien integraatioon sekä automatisointiin ja orkestrointiin liittyvät tehtävät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:999
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-lomake

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-lomake

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. Hankinnan kohteen kriteerit

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. Hankinnan kohteen kriteerit

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.1.2022 07:52
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.1.2018
«« Takaisin