«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : Saimaa Stadiumin ravintolan kalusteet

13.01.2018 12:32
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000857
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 19.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2472908-2
Yhteyshenkilö Satu Sirkiä
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358408686439
Sähköpostiosoite satu.sirkia@xamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.xamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=149525&tpk=6b509e22-55e3-4e4e-a35c-6d0f8fa0f826
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntien omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Saimaa Stadiumin ravintolan kalusteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
149525
Hankinnan kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin Xamk) pyytää tarjouksia Saimaa Stadiumi Oyn puolesta tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Saimaa Stadiumi on kalusteiden tilaaja ja työn valvoja. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy voi tehdä hankinnan perusteella optio-ostoja. Toimituksen kuvaus Saimaa Stadiumi Oy kalustaa maaliskuussa 2018 avattavaan Saimaa Stadiumi -liikuntakeskukseen ravintolatilat, joiden ravintolatoiminnasta vastaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Saimaa Stadiumin sisustussuunnittelu on kilpailutettu syksyllä 2017 hankintalain mukaisesti, ja suunnittelukokonaisuudesta vastaa Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. Tilojen kalustussuunitelmat ovat valmistuneet ja kalustehankinnat toteutetaan nopealla aikataululla, Saimaa Stadiumin avajaisia vietetään 14.3.2018. Tämä hankinta koskee ravintolakäyttöön tulevia 1. ja 2. kerroksen aulatiloja, hankinnan kohteena on pöytiä ja erilaisia istuimia, joiden tulee soveltua julkistiloihin ja toimittava saumattomasti suunnitellun visuaalisen ja toiminnallisen kokonaisuuden kanssa. Hankintalain mukaisesti tilaaja ei voi määritellä ostettavia kalusteita tuotemerkin perusteella, mutta tarjottujen istuimien ja pöytien tulisi olla väreiltään, laadulliselta miellyttävyydeltään sekä esteettisiltä ominaisuuksiltaan tässä pyynnössä mainittuja kalusteita mahdollisimman hyvin vastaavia. Tästä syystä hankinta toteutetaan niin, että ensi vaiheessa pyydämme osallistumishakemuksia, joihin tarjoajien tulee esittää mitä kalusteita voivat tarjota ja millaiset oletetut toimitusajat niillä on. Tilaaja valitsee kalusteryhmittäin enintään 3 toimittajaa, joille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö. Jos halukkaita tarjoajia/ryhmä on enemmän kuin 3, tilaaja rajaa ehdokkaiden määrää sen perusteella, miten hyvin tuote vastaa sisustusarkkitehdin määrittelyä (tuotteen hyväksynnän tekee sisustusarkkitehti, joka arvioi tuotteen sopivuuden kokonaisuuteen) ja onko tuote toimitettavissa tarvitussa aikataulussa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet. (39000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.3.2018 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Xamk julkaisee hankintailmoituksen, jossa yrityksiä pyydetään jättämään pikainen osallistumishakemus. Hakemuksessa tulee kuvata yrityksen referenssit vastaavan kokoisista toimituksista ja alustavat tarjottavat kalustemallit toimitusaika-arvioineen. Osallistumishakemusten perusteella valitaan enintään 3 soveltuvuusvaatimukset täyttävää yritystä/kalusteryhmä jatkoneuvotteluihin. Menettelyn tarkempi kuvaus kohdassa Päätöksenteon perusteet.

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vain yritykset, jotka voivat toimittaa vastaavia tuotteita tarvittavassa aikataulussa voidaan valita neuvotteluihin.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Osallistumishakemuksessa tulee kuvata yrityksen referenssit vastaavista toimituksista, alustavat tarjottavat tuotteet toimitusaika-arvioineen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

VARATOIMITTAJAN VALINTA Xamk valitsee varatoimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tulleen Tarjoajan. Varatoimittaja valitaan siltä varalta, että kilpailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa, toimittaja esittää kohtuuttomia muutoksia sopimusehtoihin, neuvotteluissa ei muusta syystä päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä tai sopimukselle syntyy toimituksen aikana ehtojen mukainen purkuperuste. Tällöin hankintayksikkö kumoaa tekemänsä hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen sekä solmii sopimuksen varatoimittajan kanssa. Jos sopimuksen teko ei edellä mainituista syistä toteudu varatoimittajankaan kanssa, hankintayksikkö järjestää uuden kilpailutuksen.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.1.2018 12.00
Lisätietoja

Määräaikaa voidaan siirtää myöhemmäksi, mikäli potentiaaliset tarjoajat pyytävät. Toimitusaikataulu on niin tiukka, että määräajan toivotaan riittävän ensimmäisten hakemusten toimittamiseen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin