«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Lapin ELY-keskus : Työvoimakoulutus: Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti

12.01.2018 15:32
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000851
Tarjoukset 1.2.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-000752
Hankinnan nimi
Työvoimakoulutus: Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Satu Tervasmäki
Yhteyshenkilö Satu Tervasmäki
Postiosoite PL 8060
Postinumero 96101
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358295037000
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/lappi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=146298&tpk=a3c761c5-6265-4f29-a15d-5fd23a452529
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Työvoimakoulutus: Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LAPELY/4306/2017
Hankinnan kuvaus

Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta: Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, LAPELY/4306/2017, helmikuussa 2018 alkava työvoimakoulutus. Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa (Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornion seutukunta). Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit on esitetty liitelomakkeella 2.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kemi-Tornion seutu (S192)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan, ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan liitteenä 5 olevan Työvoimakoulutuksen erityisehdoissa ilmoitettuja lakeja, säädöksiä ja ohjeita. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin