«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki : Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan verkkosivustojen ylläpito, kehitys ja projektit (OSALLISTUMISPYYNTÖ)

12.01.2018 15:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000849
Osallistumishakemukset 29.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Niina Lammi
Yhteyshenkilö Niina Lammi
Postiosoite Paavo Nurmen kuja 1 C
Postinumero 00250
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931020573
Sähköpostiosoite niina.lammi@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=149724&tpk=7f8e5ac7-f926-4fa6-9144-e33bcfe78da0
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan verkkosivustojen ylläpito, kehitys ja projektit (OSALLISTUMISPYYNTÖ)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
149355
Hankinnan kuvaus

Tämä on osallistumispyyntö Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kilpailutukseen kansallisena neuvottelumenettelynä. Haemme yhteistyökumppania kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen verkkosivujen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä keskustakirjasto Oodin uuden verkkosivuston suunnitteluun ja toteuttamiseen. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla esimerkiksi museoilla, nuorisopalveluilla ja liikuntapalveluilla on useita verkkosivustoja, joista useat toimivat Wordpress-alustalla. Tässä kilpailutuksessa haetaan kumppania, joka pystyy huolehtimaan verkkosivustojen suunnittelun ja toteutuksen kaikista osa-alueista: palvelumuotoilusta ja käyttäjäkokemuksen suunnittelusta, visuaalisen ilmeen suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä valmiiden sivustojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Kumppanilla tulee olla osaamista sekä Drupal- että Wordpress-toteutuksista. Edellytämme valittavalta kumppanilta myös ymmärrystä digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämisestä ja alan tulevaisuudesta sekä vahvaa visuaalista näkemystä. Tarpeemme vaihtelevat hostauksesta, perusylläpidosta (esim. tietoturvan ylläpitäminen) ja valmiiden sivustojen pienistä kehitystarpeista erillisiin kehitysprojekteihin sekä kokonaan uusien sivustojen ja projektien toteuttamiseen. Yhteistyö käynnistyy keskustakirjasto Oodin uuden verkkosivuston suunnittelulla ja toteutuksella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212200-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Toimittajan rekisteröitymiseen, taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät selvitykset tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kansallinen hankinta, osallistumispyyntö, jonka perusteella aloitetaan neuvottelumenettely. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa siten, että kokonaismäärä on korkeintaan viisi (5). Neuvottelut voivat koskea kaikkia hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyviä ehtoja (tekniset ja sopimusoikeudelliset kysymykset). Neuvottelut alkavat aikaisintaan viikolla 5/2018. Neuvottelut käydään Helsingissä Neuvottelut käydään suomen kielellä. Kun neuvottelut on saatu päätökseen, hankintayksikkö lähettää lopullisen tarjouspyynnön ja pyytää tarjoukset.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.1.2018 12.00
Lisätietoja

Osallistumishakemusten määräaika.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin