«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun ev.-lut.seurakuntayhtymä : Oulun Tuomiokirkko, vesikaton korjaukset

12.01.2018 11:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000800
Tarjoukset 1.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
D/169/03.03.01/2017Kirjaamo
PL 122, (Isokatu 17)
90101
Oulu

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun ev.-lut.seurakuntayhtymä
Y-tunnus 0210109-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Seppo Saranki
Postiosoite PL 122
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite seppo.saranki@evl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.oulunseurakunnat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite PL 122, (Isokatu 17)
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun Tuomiokirkko, vesikaton korjaukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/169/03.03.01/2017
Hankinnan kuvaus

Oulun tuomiokirkko valmistui vuonna 1777. Keväällä 1822 Oulu tuhoutui tulipalossa ja myös kirkon puurakenteet paloivat. Kirkko rakennettiin pian uudelleen arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan. Runkona olivat alkuperäiset kiviseinät, uutta olivat keskuskupoli, kattorakenteet ja torni. Kirkko valmistui 1832 ja torni 1845.

Vesikattourakkaan sisältyvät kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset työt tarvikkeineen siten, että työt ovat luovutettavissa tilaajalle täysin valmiiksi tehtynä. Työt muodostuvat Oulun Tuomiokirkosta tehdyn vesikaton kuntotarkastusraportin toimenpide ehdotusten mukaisista vesikatteen korjaustöistä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Vesikattourakoitsija on pääurakoitsija, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Vesikattourakoitsija toimii Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta vastaavana päätoteuttajana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt. (45260000-7)
Kattotuolien pystytystyöt, katetyöt ja vastaavat työt. (45261000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Urakoitsijan tai konsernin johon urakoitsija kuuluu, toteuttavan yksikön toteutuneen liikevaihdon tulee olla vähintään 1000 000 euroa/vuosi kolmen viimeisen vuoden keskiarvona. Kolmelta viimeiseltä vuodelta on toimitettava liikevaihdosta selvitys.

2. Urakoitsijan urakkaan nimettävällä vastuullisella työnjohtajalla tulee olla kohteen laajuus ja vaativuus huomioiden riittävä ammatillinen pätevyys ja koulutus (vähintään rakennusalan teknikko amk / teknillinen koulu sekä sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito). Edellä mainituista pätevyys- ja koulutustiedoista on toimitettava selvitys.

3. Referenssinä on oltava viimeisimmän viiden vuoden ajalta viiden pinta-alaltaan vähintään 300 m2 rivisaumakaton tekeminen joko kuumasinkitystä teräksestä tai kuparista. Referensseistä on toimitettava selvitys.

Referensseiksi hyväksytään ainoastaan toteuttavan yksikön referenssit.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoukset käsitellään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on

laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan

päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Tarjouksen laatimiskielen , työmaalla käytettävän kielen ja tilaajan kanssa käytettävän kielen tulee olla Suomi.

Määräajan jälkeen saapuvia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2018 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26278

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin