«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Eräjärven Työväen Näyttämö ry : Rönnin Kesäteatterin katsomon katos

12.01.2018 11:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000790
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 30.1.2018 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Eräjärven Työväen Näyttämö ry
Y-tunnus 1108198-5
Yhteyshenkilö Reijo Kahelin
Postiosoite Eräjärventie 1591
Postinumero 35220
Postitoimipaikka ERÄJÄRVI
Maa Suomi
Puhelin +358500773015
Sähköpostiosoite reijo.kahelin@erajarvi.net
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
www.erajarventeatterit.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: rekisteröity yhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rönnin Kesäteatterin katsomon katos
Hankinnan kuvaus

Hankkeessa toteutetaan noin 370 paikkaisen kesäteatterin katsomon katos ja siihen liittyvä teatterin tekninen tila. Katosrakennelma on teräs/puurakenteinen. Kantavat pystypilarit ovat terästä ja palkisto liimapuuta. Perustukset, kantavat rakenteet ja vesikattotyöt toteutetaa tässä hankinnassa ammattilaistyönä.

Hankintaan sisältyy noin 20 paikan lisärakentaminen nykyisen katsomon yläosaan ja mahdollisesti tarvittavat vähäiset nykyisen katsomon runkorakenteen korjaustyöt.

Katsomon seinälaoudoitus ja teknisen tilan sisätyöt toteutetaan tämän hankinnan ulkopuolisea työnä hankkeessa rakennettuun runkoon.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Orivesi (K562)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Kyseessä on pienhankinta, jossa kansallinen kynnysarvo ei ylity.

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksessa on ilmoittaa tarjoajan yleinen rakentamisalan kokemus (vuosia) ja mahdollinen kokemus vaativien katosrakennelmien tai suurten teollisuushallien rakentamisessa.

Samoin tule ilmoittaa tarjoajalla käytössään olevat tässä rakentamisessa tarpeelliset omat tai vuokrattavat koneet ja laitteet.

Tarjoajan tulee ilmoittaa vastaava työnjohtaja ja hänen kokemuksensa sekä työntekijämäärä ja heidän kokemuksensa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoaja voi toimittaa todistukset, joilla soveltuvuutta voidaan arvioida.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarkemmat suunnittelijoiden ohjeet ja määräykset toimitetaan pyydettäessä sähköpostilla.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.1.2018
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 28.2.2018 saakka.

Lisätietoja

Rakennustyö voidaan aloittaa maaliskun 2018 alussa ja se on saatettava loppuun 15.6.2018 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Rönnin katoksesta.pdf

Urakkaohjelma YSE 1998 Rönnin katsomo.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Eräjärven Työväen Näyttämö ry
Postiosoite Haukisuontie 14
Postinumero 35220
Maa Suomi
Puhelin +358 500773015
Sähköpostiosoite info@erajarventeatterit.fi
Maa Suomi
Internet-osoite www.erajarventeatterit.fi
«« Takaisin