«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite : Magneettitutkimuspalvelut

12.01.2018 10:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000787
Tarjoukset 15.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Y-tunnus FI02164623
Postiosoite Mariankatu 16-20
Postinumero 67200
Postitoimipaikka Kokkola
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@soite.fi
Internet-osoite (URL) http://www.soite.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/soite?id=149236&tpk=3328542e-c2dc-4199-bb3a-ed4fc3df50e8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Magneettitutkimuspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
149236
Hankinnan kuvaus

Magneettitutkimukset sekä niihin liittyvät lausunnot sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.12.2019 + mahdollinen optio vuodelle 2020 myöhemmin tässä tarjouspyynnössä määritellyssä laajuudessa. Hankittavat magneettitutkimukset on tarkoitettu ensisijassa elektiivisille, omatoimisille potilaille. Tutkimukset koskevat mm niveltutkimuksia, rintaranka-. kaularanka- ja lannerankatutkimuksia sekä eräitä aivotutkimuksia. Arvioitu tutkimusmäärä on noin 1100 tutkimusta/vuosi (suppeatutkimus 5%, perustutkimus 70 %, vaativa tutkimus 15 %, erittäin vaativa tutkimus 10 %). Ilmoitettu määrä ei ole tilaajaa sitova. Ostopalvelututkimukset tulevat olemaan lisäresurssina Soiten radiologisen tutkimusyksikön magneettitutkimustoiminnalle. Palvelu sisältää tutkimuksen suorittamisen sekä tutkimukseen liittyvän lausunnon. Kuvat ja lausunto tulee olla sähköisesti arkistoitavassa digitaalisessa muodossa. Lausunnot ja kuva-aineisto toimitetaan tilaajalle. Vasteaika lausunnoille max 1 vrk. Tutkimukset tulee suorittaa lähetteen/maksusitoumuksen saapumisesta lukien kolmen (3) viikon kuluessa. Lausunnon antavalla lääkärillä tulee olla radiologian erikoislääkärin pätevyys. Radiologin tulee olla paikalla tutkimusten ajan. Lausuntokieli on suomi. Tilaajan edustajalla tulee olla mahdollisuus konsultoida lausunnon antanutta radiologia tehdystä tutkimuksesta. Konsultointimahdollisuus sisältyy palvelun hintaan. Lausuntoon tulee sisällyttää lausunnon antaneen radiologin yhteystiedot. Tutkimuksen lausuja pitää olla puhelimella tavoitettavissa lisäkommentteja varten ja palvelu pitää saada myös ruotsiksi. Ostopalvelututkimukset tulee järjestää potilaille Kokkolan kaupungin alueella tilaajan hyväksymässä paikassa. Tilaaja ei tarjoa palvelun tuottajan käyttöön tutkimustiloja eikä henkilöstöä. Palvelun tuottajan tulee varmistaa potilastyössä käytettävien tutkimustilojen soveltuvuus tutkimusten tekemiseen. Maksusitoumuksena toimii Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten keskussairaalan lääkärin tekemä lähete.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset kuvantamispalvelut. (85150000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2018 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpalun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielelllä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.2.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Maa Suomi
Maa Suomi
«« Takaisin