«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka : Traktori Ylöjärven kaupungille 2018

12.01.2018 11:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000784
Tarjoukset 31.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka 0158221-7 /
Ylöjärven kaupunki / Tekniikka ja Ympäristöosasto
Jari Koskinen
Kuruntie 14, PL 22
33471
Ylöjärvi
Puh. +358356530000

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka
Y-tunnus 0158221-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ylöjärven kaupunki / Tekniikka ja Ympäristöosasto
Yhteyshenkilö Jari Koskinen
Postiosoite Kuruntie 14, PL 22
Postinumero 33471
Postitoimipaikka Ylöjärvi
Maa Suomi
Puhelin +358356530000
Sähköpostiosoite tekninen.info@ylojarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Traktori Ylöjärven kaupungille 2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on kiinteistö / taajamakäyttöön rakennuttu traktori. Tarjottavan traktorin tulee olla uusi. Uudella traktorilla tarkoitetaan tässä tehdas uutta traktoria, uudeksi traktoriksi katsotaan myös esittelykäytössä vuodelle 2017 rekisteröity maksimissaan 100h ajettu traktori. Traktorin ominaisuuksien tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöaineistossa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Traktorit. (16700000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ylöjärvi (K980)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.3.2018 - 1.8.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 22.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tekninen.info@ylojarvi.fi, sähköpostin otsikoksi tulee laittaa ”Lisätietopyyntö / Traktori Ylöjärven kaupungille”. Kaikki vastaukset kysymyksineen julkaistaan Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ylojarvi.fi/tarjouspyynnot viimeistään 24.1.2018 ja ne ovat näkyvillä aina tarjousten viimeiseen jättöaikaan asti.

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi vastata. Tarjoajan tulee esittää mahdolliset kysymykset sähköpostitse edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.12.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla sitovina voimassa vähintään viisi (5) kuukautta tarjousten viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntö on saatavilla HILMA:sta sekä HILMA-ilmoituksen julkaisemisen jälkeen Ylöjärven kaupungin www-sivuilla osoitteessa

https://www.ylojarvi.fi/asiointi-ja-neuvonta/tarjouspyynnot/

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 22.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tekninen.info@ylojarvi.fi, sähköpostin otsikoksi tulee laittaa ”Lisätietopyyntö / Traktori Ylöjärven kaupungille”. Kaikki vastaukset kysymyksineen julkaistaan Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ylojarvi.fi/tarjouspyynnot viimeistään 24.1.2018 ja ne ovat näkyvillä aina tarjousten viimeiseen jättöaikaan asti.

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi vastata. Tarjoajan tulee esittää mahdolliset kysymykset sähköpostitse edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Traktori_Ylojarvenkaupungille_2018.pdf

Traktori_120118_Liite 1.xlsx

Traktori_120118_Liite 2.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin