«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Porvoon kaupunki : Vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminta

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000706
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-016745

I kohta: Hankintaviranomainen

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:Raatihuoneenkatu 9
Postinumero:06100
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Porvoon kaupunki pyytää tarjousta: - vajaakuntoisten työtoiminnan tuottamisesta sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 27 §:n nojalla - kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tuottamisesta lain kehitysvammaisten erityishuollosta 2 §:n ja 35 §:n nojalla ja - vaikeavammaisten päivätoiminnan tuottamisesta vammaispalvelulain 8 §:n nojalla. Tilaaja valitsee tarpeensa mukaisesti joko yhden (1) tai useamman palveluntuottajan tuottamaan kyseisiä palveluja. Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi valita mille asiakasluokalle ja mitä palvelutuotetta tarjoaa. Hankinta koskee sekä nykyisiä, palveluiden piirissä jo olevia asiakkaita, että uusia asiakkaita jotka tulevat palveluiden piiriin sopimuskauden aikana. Nykyisten asiakkaiden osalta Tilaaja pidättää oikeuden päättää siirtyykö asiakas uuden sopimuksen piiriin vai pitääkö vanhan sopimuksen piirissä, sen mukaan kumpi on edullisempi. Nykyisten asiakkaiden ei ole pakko vaihtaa palveluntuottajaa tämän kilpailutuksen myötä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2800000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaikeavammaisten päivätoiminta
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vaikeimmin vammaisille järjestetään päivätoimintaa, mikäli henkilöillä ei ole edellytyksiä osallistua SHL:n mukaiseen työtoimintaan ja heidän toimeentulonsa perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminnan tavoitteena on jokapäiväisen elämäntaitojen ja elämänhallinnan parantaminen. Päivätoiminnassa voidaan harjoitella jokapäiväiseen elämiseen liittyviä asioita ja sen tavoitteena on tarjota kuntouttavaa, virikkeellistä ja mielekästä toimintaa ottaen huomioon henkilön yksilölliset taidot ja toiveet. Toiminta on pääasiallisesti ryhmämuotoista.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2018 – 31.12.2019 (+ 1+1 vuoden optiot ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021). Optiovuosien käytöstä päätetään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua. Päätös optiovuosien käytöstä voidaan tehdä joko yksi (1) tai kaksi (2) vuotta kerrallaan. Päätös tehdään erikseen jokaisen palveluntarjoajan osalta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vajaakuntoisten työtoiminta
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vajaakuntoisten työtoiminnassa pyritään parantamaan siihen osallistuvan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Vajaakuntoisten työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan siten, että se tukee näitä tavoitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Työtoiminnan tavoite on lisätä henkilön yhteiskuntaan integroitumisen mahdollisuuksia. Työtoiminnan tulee tukea henkilön mahdollisuuksia asettua avoimille työmarkkinoille joko avotyön tai palkkatyön muodossa. Vajaakuntoisten työtoimintaa tulee järjestää kullekin työtoiminnan asiakkaalle 3-12 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua työtoimintaan vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) päivää kalenteriviikossa. Vajaakuntoisten työtoiminnan tulee kestää yhden päivän aikana vähintään neljä (4) tuntia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2018 – 31.12.2019 (+ 1+1 vuoden optiot ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021). Optiovuosien käytöstä päätetään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua. Päätös optiovuosien käytöstä voidaan tehdä joko yksi (1) tai kaksi (2) vuotta kerrallaan. Päätös tehdään erikseen jokaisen palveluntarjoajan osalta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kehitysvammaisten työtoiminta voi olla yksilöllistä niin sanottua avotyötä tai toimintakeskustyyppisessä paikassa tapahtuvaa ryhmämuotoista työtoimintaa. Työtoiminnalla tuetaan henkilön työllistymismahdollisuuksia ja lisäksi elämänhallintaa, toiminta- ja työkykyä. Työtoiminnan tulee tukea henkilön mahdollisuuksia asettua avoimille työmarkkinoille joko avotyön tai palkkatyön muodossa. Kehitysvammaiselle järjestetään päivätoimintaa, mikäli hänellä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan. Päivätoiminnan tavoitteena on jokapäiväisen elämäntaitojen ja elämänhallinnan parantaminen. Päivätoiminnassa voidaan harjoitella jokapäiväiseen elämiseen liittyviä asioita ja sen tavoitteena on tarjota kuntouttavaa, virikkeellistä ja mielekästä toimintaa ottaen huomioon henkilön yksilölliset taidot ja toiveet.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2018 – 31.12.2019 (+ 1+1 vuoden optiot ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021). Optiovuosien käytöstä päätetään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua. Päätös optiovuosien käytöstä voidaan tehdä joko yksi (1) tai kaksi (2) vuotta kerrallaan. Päätös tehdään erikseen jokaisen palveluntarjoajan osalta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 081-156889

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1.
Nimi:
Vajaakuntoisten työtoiminta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.9.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Autismisäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1569797-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1800000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2.
Nimi:
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.9.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Autismisäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1569797-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rinnekoti-Säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201976-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sotek-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1890839-1
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3.
Nimi:
Vaikeavammaisten päivätoiminta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2018
«« Takaisin