«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala : Lauritsalan viheralueiden hoidon sekä yleisten alueiden puhtaanapidon ympärivuotinen alueurakka 2018 – 2021 (+ optio 1v.)

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000702
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-015978
Tarjoukset 12.02.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=148543&tpk=abb98b1f-0bb9-481d-9586-971ea8b3a4d0

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:PL 38
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Puhelin:+358 56161
Sähköpostiosoite:vesa.sintero@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=148543&tpk=abb98b1f-0bb9-481d-9586-971ea8b3a4d0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lauritsalan viheralueiden hoidon sekä yleisten alueiden puhtaanapidon ympärivuotinen alueurakka 2018 – 2021 (+ optio 1v.)
Viitenumero:
LPR/111/02.08.00.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut. (77310000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lappeenrannan Lauritsalan alueen viheralueiden hoidon sekä yleisten alueiden puhtaanapidon ympärivuotinen alueurakka. Alueurakan kohteina ovat Lappeenrannan kaupungissa Lauritsalan keskustan alueen viheralueiden hoidon kokonaisurakka sekä itäisen alueen leikkikenttien ja yleisten alueiden sekä pysäkkien ja kivipintaisten jakajien puhtaanapito ympärivuotisesti vuosina 2018-2021.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puistojen ja puutarhojen hoitopalvelut. (77311000-3)
Puistonhoitopalvelut. (77313000-7)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alueurakan kohteina ovat Lappeenrannan kaupungissa Lauritsalan keskustan alueen viheralueiden hoidon kokonaisurakka sekä itäisen alueen leikkikenttien ja yleisten alueiden sekä pysäkkien ja kivipintaisten jakajien puhtaanapito ympärivuotisesti vuosina 2018-2021. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu työaluekartoissa. Urakka, sen laajuus sekä edellytetyt vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintaan sisältyy työllistämisehto, johon tarjoajan tulee sitoutua. Lue tarkemmin tämän tarjouspyynnön kohta "Muut asiat".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö varaa oikeuden neuvotella valittavan urakoitsijan kanssa urakka-ajan jatkamisesta varsinaisen sopimusajan jälkeen. Sopimusaikaa voidaan jatkaa sopijapuolten yhteisellä suostumuksella yhdellä optiovuodella (+ 1v). Mm. optiovuoden hintojen tarkistukset ym. asiat neuvotellaan urakoitsijan kanssa erikseen ja niistä sovitaan kirjallisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varsinaisen sopimusajan jälkeen mahdollinen optiovuosi (+1v.) eli hoitokausi 1.4.2021-31.3.2022.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 11.5.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.2.2018 14:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Tammikuu 2021.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2018
«« Takaisin