«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Raahen kaupunki : Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000701
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-015342

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Raahen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1791817-6
Postiosoite:Rantakatu 50
Postinumero:92100
Postitoimipaikka:Raahe
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Leena Räsänen
Puhelin:+358 408303041
Sähköpostiosoite:leena.rasanen@raahe.fi
NUTS-koodi:Raahe (K678)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raahe.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Raahen kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia (vaihtoehto 1: käyttöoikeussopimus, vaihtoehto 2: KVR-urakka) Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Molemmissa vaihtoehdoissa alin hyväksyttävä hyötyneliö mitoitus on 7m2/käyttäjä (380 lasta). Tarjoajien on osallistuttava 8.1.2018 klo 9.00 alkavaan rakennuskohteen esittelytilaisuuteen osoitteessa Raahen kaupunki, Raatihuone, Rantakatu 50, 92100 Raahe. Ennen edellä mainittua tilaisuutta tarjoajien tulee esittää mahdolliset kysymykset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 5.1.2018 klo 9.00 mennessä (kysymyksiin vastataan tilaisuudessa). Tarjouspyynnön mukaisesti (kts. kohta "Päätöksenteko") tehdään valitun toimijan kanssa käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 31.1.2018 klo 12.00 mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2018

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.1.4
Muutettava kohta: Lyhyt kuvaus

Oikaistava tieto:

Raahen kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia (vaihtoehto 1: käyttöoikeussopimus, vaihtoehto 2: KVR-urakka) Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Molemmissa vaihtoehdoissa alin hyväksyttävä hyötyneliö mitoitus on 7m2/käyttäjä (380 lasta). Tarjoajien on osallistuttava 8.1.2018 klo 9.00 alkavaan rakennuskohteen esittelytilaisuuteen osoitteessa Raahen kaupunki, Raatihuone, Rantakatu 50, 92100 Raahe. Ennen edellä mainittua tilaisuutta tarjoajien tulee esittää mahdolliset kysymykset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 5.1.2018 klo 9.00 mennessä (kysymyksiin vastataan tilaisuudessa). Tarjouspyynnön mukaisesti (kts. kohta "Päätöksenteko") tehdään valitun toimijan kanssa käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 31.1.2018 klo 12.00 mennessä.

Oikaisu:

Raahen kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia (vaihtoehto 1: käyttöoikeussopimus, vaihtoehto 2: KVR-urakka) Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Molemmissa vaihtoehdoissa alin hyväksyttävä hyötyneliö mitoitus on 7m2/käyttäjä (380 lasta). Tarjoajien on osallistuttava 8.1.2018 klo 9.00 alkavaan rakennuskohteen esittelytilaisuuteen osoitteessa Raahen kaupunki, Raatihuone, Rantakatu 50, 92100 Raahe. Ennen edellä mainittua tilaisuutta tarjoajien tulee esittää mahdolliset kysymykset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 5.1.2018 klo 9.00 mennessä (kysymyksiin vastataan tilaisuudessa). Tarjouspyynnön mukaisesti (kts. kohta "Päätöksenteko") tehdään valitun toimijan kanssa käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 9.3.2018 klo 12.00 mennessä.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Työt suoritetaan KVR-urakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työt: - kokonaissuunnittelu - rakennustekniset työt - LVIA-tekniset työt - sähkötekniset työt Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon mahdollisesti myöhemmin rakennettava ja kilpailutettava erillinen urakka liikuntatiloista (2-vaihe). Toteutustavaksi valitaan joko käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai urakkakilpailun perusteella KVR-urakka (kts. kohta "Päätöksenteon perusteet). Molemmat sopimusmallit suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Vaihtoehto 1: Käyttöoikeussopimus -mallissa urakoitsija toimii sekä omistajana että kohteen rahoittajana. Raahen kaupunki ja urakoitsija solmivat keskenään käyttöoikeussopimuksen. Vaihtoehto 2: KVR-urakkakohde rahoitetaan laina- tai leasingrahoituksella. Leasingrahoitusmallissa, urakoitsija ja rahoittaja solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää Raahen kaupungin ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta. KVR-URAKKA: Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. KVR-urakka sisältää kohteen kokonaissuunnittelutyöt, rakennustekniset työt, LVIA - tekniset työt ja sähkötekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut aliurakoitsijoita ja rakennuttajaa varten (ks. YSE 1998: 1 §, 3 § ja 4 §). KVR -urakkaan kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi YSE 1998 2 §:n sisältämät sivuvelvollisuudet seuraavin täsmennyksin: a) Rakennusalue KVR -urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä rakennuskohteen toteuttamisessa tarvittavan rakennuttajan hallinnassa olevan alueen. KVR -urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia kaikista työnaikaisista järjestelyistä kuten ajoteistä, mahdollisten kaivantojen tekemisestä, kuivana pidosta, valaistuksesta jne. KVR -urakoitsijan on pidettävä rakennusalue koko työn ajan hyvässä ja siistissä kunnossa. KVR -urakoitsija on vastuussa haltuunsa ottamastaan rakennuttajan omaisuudesta. b) Työnaikainen sähköenergia, lämpö, vesi ja viemäri KVR -urakoitsija huolehtii tarpeellisten väliaikaisten sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta, kustannuksista sekä tarvittaessa lupamenettelyistä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tulevista haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat voimansiirrossa mahdollisesti sattuvista häiriöistä ja keskeytyksistä. Rakennuttaja ei teetä kohteessa erillisurakoita urakkarajojen rajaamilla alueilla, pois lukien irtaimiston, kalustamisen ja ICT-aktiivilaitteiden hankinnat. KVR -urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR -urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueesta työmaasuunnitelma rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta (ks. YSE 1998: § 6). Rakennuskohteen suunnittelun on edettävä siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa maaliskuun 2018 aikana. Urakkasuorituksen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 30.1.2019 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §).

Oikaisu:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Työt suoritetaan KVR-urakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työt: - kokonaissuunnittelu - rakennustekniset työt - LVIA-tekniset työt - sähkötekniset työt Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon mahdollisesti myöhemmin rakennettava ja kilpailutettava erillinen urakka liikuntatiloista (2-vaihe). Toteutustavaksi valitaan joko käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai urakkakilpailun perusteella KVR-urakka (kts. kohta "Päätöksenteon perusteet). Molemmat sopimusmallit suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Vaihtoehto 1: Käyttöoikeussopimus -mallissa urakoitsija toimii sekä omistajana että kohteen rahoittajana. Raahen kaupunki ja urakoitsija solmivat keskenään käyttöoikeussopimuksen. Vaihtoehto 2: KVR-urakkakohde rahoitetaan laina- tai leasingrahoituksella. Leasingrahoitusmallissa, urakoitsija ja rahoittaja solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää Raahen kaupungin ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta. KVR-URAKKA: Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. KVR-urakka sisältää kohteen kokonaissuunnittelutyöt, rakennustekniset työt, LVIA - tekniset työt ja sähkötekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut aliurakoitsijoita ja rakennuttajaa varten (ks. YSE 1998: 1 §, 3 § ja 4 §). KVR -urakkaan kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi YSE 1998 2 §:n sisältämät sivuvelvollisuudet seuraavin täsmennyksin: a) Rakennusalue KVR -urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä rakennuskohteen toteuttamisessa tarvittavan rakennuttajan hallinnassa olevan alueen. KVR -urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia kaikista työnaikaisista järjestelyistä kuten ajoteistä, mahdollisten kaivantojen tekemisestä, kuivana pidosta, valaistuksesta jne. KVR -urakoitsijan on pidettävä rakennusalue koko työn ajan hyvässä ja siistissä kunnossa. KVR -urakoitsija on vastuussa haltuunsa ottamastaan rakennuttajan omaisuudesta. b) Työnaikainen sähköenergia, lämpö, vesi ja viemäri KVR -urakoitsija huolehtii tarpeellisten väliaikaisten sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta, kustannuksista sekä tarvittaessa lupamenettelyistä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tulevista haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat voimansiirrossa mahdollisesti sattuvista häiriöistä ja keskeytyksistä. Rakennuttaja ei teetä kohteessa erillisurakoita urakkarajojen rajaamilla alueilla, pois lukien irtaimiston, kalustamisen ja ICT-aktiivilaitteiden hankinnat. KVR -urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR -urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueesta työmaasuunnitelma rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta (ks. YSE 1998: § 6). Rakennuskohteen suunnittelun on edettävä siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa huhtikuun 2018 aikana. Urakkasuorituksen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 15.6.2019 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §).

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.03.2018

Oikaisu:
01.04.2018

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Muutettava kohta: Päättymispäivä

Oikaistava tieto:
31.01.2019

Oikaisu:
15.06.2019

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
31.01.2018 12.00

Oikaisu:
09.03.2018 12.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.7

Oikaistava tieto:
31.01.2018 14.00

Oikaisu:
09.03.2018 14.00

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Liikevaihdon muutos: Kahden edellisen tilikauden liikevaihto keskiarvoltaan 3.500.000 €/tilikausi. Ladattava liitteeksi luotettava selvitys tarjoamansa urakan liikevaihtovaatimuksen toteutumisesta. Referenssien muutos: Viimeisen viiden (5) vuoden aikana yksi Suomessa suoritettu bruttoalaltaan n. 2000 m²:n suuruinen, arvonlisäverottomalta kokonaisarvoltaan 5.000.000 €:n julkinen rakennuskohde. Tarjoajan on ladattava liitteeksi selvitys missä esitetään vastaava kohde viimeisen viiden (5) vuoden ajalta, jossa yritys on toiminut rakennus-, LVI-, putki-, ilmanvaihto tai sähköurakoitsijana. Ilmoitetut referenssit tulee olla yrityksen referenssejä. Tontinvuokrakauden muutos: Tontti liittymineen vuokrataan vähintään 20 vuoden vuokrasopimuksella. Käyttöoikeussopimusta koskeva vastuunjakotaulukko on tarjouspyynnön liitteenä. Tarjouspyynnön liitteenä olevat suunnitteluohje ja tilaohjelma ovat ohjeellisia. Tarjoaja voi tarjouksessaan esittää niistä poikkeavia vaihtoehtoja. Ainoa mistä ei voi poiketa on oppilasmäärä mitoituksessa. Tarjouspyyntöön on lisätty liitteitä.

«« Takaisin