«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto : Heka Laajasalo Vuorilahti LVIA-suunnittelun tarjouspyyntö, peruskorjaus

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000687
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-016005
Tarjoukset 19.02.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=147367&tpk=c8120709-8139-4401-9dc3-9798dcf958dd

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Virpi Kehiakehi
Sähköpostiosoite:virpi.kehiakehi@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=147367&tpk=c8120709-8139-4401-9dc3-9798dcf958dd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Heka Laajasalo Vuorilahti LVIA-suunnittelun tarjouspyyntö, peruskorjaus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö peruskorjattavan vuokratalokohteen LVIA-suunnitelmien laatimisesta sekä rakentamisaikaisen yleisvalvonnan suorittamisesta. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Laajasalon kortteleissa 49085/1 (Suomensuontie 1), 49088/1 (Suomensuontie 8), 49086/1 (Suomensuontie 9) ja 49087/1 (Suomensuontie 15). Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1991 (pois lukien Suomensuontie 1 tontilla oleva päiväkotikäytössä oleva rakennus). Nykytilanteen mukaan asuntoja on 204 kpl, päiväkoteja 2 kpl, kokonaisala n. 17 093 m2 ja tilavuus n. 52 441 m3. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Suunnittelutyön arvioitu alkamisajankohta on kevät 2018. Koko peruskorjausurakka valmistuu vuonna 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TEHVÄVÄN KUVAUS: Hankkeen LVIA-suunnittelutehtävien ja työmaa-aikaisten valvontatehtävien suorittaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohteeseen on laadittu hankesuunnitelma. Rakennusten peruskorjaus tulee suunnitella hankesuunnitelman, tilaajan tavoitteiden ja tilaajan asettamien kustannusrajojen mukaisesti. Kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Suunnittelutehtävien tarkempi kuvaus katso liitteet "Suunnittelusopimus LVIA-suunnittelu- ja valvontatehtävien suorittamisesta" ja hankesuunnitelmat. HANKKEEN KUVAUS Peruskorjauskohteessa on 17 asuinrakennusta ja 2 päiväkotirakennusta. Asuinrakennukset jakautuvat kahteen eri tyyppiin: pistetaloihin ja lamellitaloihin. Pistetaloja on yhteensä 14 ja lamellityyppisiä asuinkerrostaloja on yhteensä kolme. Suomensuontien 8 lamellikerrostaloon liittyy päiväkotitiloja, joissa toimii yksityinen päiväkoti. Suomensuontien 1. sijaitsee pieni yksikerroksinen 1966 valmistunut asuinrakennus joka on vuonna 1991 peruskorjattu päiväkotikäyttöön. Asuntojen yhteistilat, varastot, väestönsuojat sekä tekniset tilat sijaitsevat rakennusten maantasokerroksissa ja kellarikerroksissa. Suomensuontie1. sijaitseen autotalli, muuntamo ja saunatiloja. Rakennuksissa ei ole hissejä. Asuinrakennukset ovat betonirakenteisia. Väli- ja yläpohja ontelolaattoja, alapohjat pääosin kantavia ontelolaatastoja, osa maanvaraisia betonilaattoja. Julkisivut sandwich -elementtejä. Peruskorjauksen tavoitteet: - Rakennus- ja talotekniset tavoitteet hankesuunnitelmien mukaiset - Hankesuunnitelman mukaiset / ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde - Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja asunnoissa vakiotuotteita - Energiatehokkuuden parantaminen - Esteettömyyden parantaminen Kohteen tarkempi kuvaus on esitetty hankesuunnitelmissa. Hankesuunnitelmat ja tutkimukset on tallennettu projektipankkiin. Suunnittelutarjouksen antajan on tutustuttava niihin ennen tarjouksen jättämistä. ALUSTAVA AIKATAULU: Hanke toteutetaan yhtenä urakkana kahdessa vaiheessa. Heka Laajasalo Vuorilahti - suunnittelun aloitus huhti-toukokuu 2018 - suunnitelmat valmiit urakkalaskentaa varten 01.05.2019 - rakentamisen aloitus syksy 2019 - rakentaminen valmis kevät 2022 Koko peruskorjausurakka on valmis vuonna 2022. Suunnitteluaikataulu laaditaan pääsuunnittelijan johdolla yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. SUUNNITTELIJAN VALINTA Suunnittelijavalinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hintatarjous: Suunnittelutarjous annetaan kokonaishintana. Palkkio on kiinteä ja kaikki kustannukset kuten arvonlisävero, atk-kulut, työmaalla käyntikustannukset, työaikaiset suunnittelutehtävät ja työaikainen valvonta sisältyvät palkkioon. Laatuarviointi: Tilaaja suorittaa laatuarvioinnin toimitetun aineiston perusteella. Laatuarvioinnissa referenssikohteet pisteytetään verrattuna tähän peruskorjaushankkeeseen. Laatuarviointi suoritetaan vain vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjousten osalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:49 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan ilmoitettu arvo on viitteellinen eikä sido rakennuttajaa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistumisvaatimukset on ilmoitettu tarkemmin oheisessa ESPD-lomakkeessa. Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Lisäksi tulee toimittaa jäljempänä tarjouspyynnössä esitetyt asiakirjat. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 a - g § Suomen rakentamismääräyskokoelma A2

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.2.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.2.2018 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyvistä epäselvyyksistä tulee sähköisesti ilmoittaa rakennuttajalle Tarjouspalveluporttaalin kautta viimeistään 14 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Rakennuttaja toimittaa mahdolliset lisäselvitykset projektipankkiin ja Tarjouspalveluporttaalin Kysymykset ja vastaukset -välilehdelle viimeistään 6 pv ennen tarjousajan päättymistä. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2018
«« Takaisin