«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Laukaan kunta : Lämmöntuotannon kokonaishankinnat, Kuhankoski ja Vihtavuori

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000658
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-015386
Tarjoukset 12.02.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=148316&tpk=332ecce5-e570-48a7-b997-b03771c5aaa8

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Laukaan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0176478-2
Postiosoite:PL 6 (Laukaantie 14)
Postinumero:41341
Postitoimipaikka:Laukaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Birgitta Lampela
Puhelin:+358 405719431
Sähköpostiosoite:birgitta.lampela@laukaa.fi
NUTS-koodi:Laukaa (K410)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.laukaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/laukaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=148316&tpk=332ecce5-e570-48a7-b997-b03771c5aaa8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lämmöntuotannon kokonaishankinnat, Kuhankoski ja Vihtavuori
Viitenumero:
13/02.08.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aluelämmitys. (09323000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydämme tarjoustanne Kuhankosken alueen lämpölaitoksen ja Vihtavuoren alueen lämpölaitoksen uusimisesta sekä alueilla olevien Laukaan kunnan omistamien rakennusten lämmityksestä. Kohteiden lämmitys muutetaan uusiutuvalla energialla tuotetuiksi ja nykyistä lämmityksen tuotantotapaa edullisemmaksi. Uusiutuvaksi polttoaineeksi katsotaan puuperäiset polttoaineet, maatalouden sivutuotteet ja biokaasu, mutta turve ei ole uusiutuva polttoaine (IPCC määrittely). Tarjous tulee sisältää kokonaisvastuullisen kiinteistöjen lämmityksen. Tarjoaja voi tuottaa lämmön myös omalta alueeltaan muualla ja tuoda putkilinjat kiinteistöille. Tällöin kunta pyrkii osoittamaan sopivan paikan tarpeellisen lämmönjakoverkon tarpeisiin. Lämmön toimittaja voi myös myydä lämpöä alueiden muille mahdollisille asiakkaille sopimuskumppanin niin halutessaan. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Kohteiden kokonaishinnan perusteella valitaan yksi lämmön toimittaja.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aluelämmitys. (09323000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Laukaa (K410)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kuhankoski, Kantolantie 442, 41340 Laukaa Vihtavuori, Koulutie 2-4, 41330 Vihtavuori

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vihtavuoressa arvioitu vuotuinen lämmön kulutus on Laukaan kunnan kiinteistöjen osalta 2500 MWh/a, jossa on huomioitu arvio uuden koulun kulutuksesta. Uuden koulun lämmityksen mitoitus on laskettu 1800 kW:n huipputeholle ja 1400 kW:n lämpökeskukselle. Lämmön toimitus on aloitettava elo-syyskuuhun 2019 mennessä. Kuhankosken alueen vuotuinen lämmön kulutus on n. 850-900 MWh/a. Alueelle suunnitellaan lisärakentamista, jolloin kulutus tullee olemaan n. 1100 MWh/a. Lämmön toimitus on aloitettava elo-syyskuuhun 2019 mennessä. Kunta osoittaa lämmöntuotantolaitteen sijoituspaikan. Sijoituspaikan lopullinen soveltuvuus ratkeaa rakennuslupavaiheessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:180 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä ei saa olla valmisteilla olevia tai käynnissä olevia lämmön toimituksiin liittyviä riitoja missään oikeusasteessa tilaajaorganisaation kanssa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintasopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 TAVARAT sopimusehtoja tarjouspyynnössä esitetyin poikkeuksin.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 14.5.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.2.2018 12:05
Paikka: Laukaan kunta, tekniset palvelut Laukaantie 14, 41430 Laukaa
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan 1.1.2017 voimaan astunutta hankintalakia 1397/2016.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2018
«« Takaisin