«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
National Police Board (Poliisihallitus) : Multibiometric identification and information management system

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000625
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-017205
Osallistumishakemukset 12.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi National Police Board (Poliisihallitus)
Kansallinen henkilötunnus 2288666-6
Postiosoite Asemapäällikönkatu 14
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295480181
Sähköpostiosoite hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttps://www.poliisi.fi/poliisihallitus
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=148858&tpk=c0858d79-b2ac-41d7-8068-41519dfad615
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Multibiometric identification and information management system

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

The object of the procurement is Multibiometric identification and information management system (later ABIS) which shall support Finnish forensic laboratory multibiometric investigations, several different acquisition and registration flows and various different integrations. Procurement includes ABIS-system software delivery and implementation project, certain hardware and special equipment delivery, system maintenance and support services, and development and expert services as described in the procurement documents. The procurement includes an option where contracting authority could procure relevant hardware (eg. scanners, optical devices) with maintenance and support services as described in the procurement documents. More detailed scope of the procurement is presented in Annex 1.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
II.1.7 Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuilleKyllä
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksistaKyllä
Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III luvun mukaisessa menettelyssäEi
Sopimuspuoleksi valitulla tarjoajalla on velvollisuus eritellä, mitkä osat tai minkä osan tarjouksestaan se aikoo teettää alihankintana vaaditun osuuden yli, sekä ilmoittaa jo nimetyt alihankkijatKyllä
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

The contracting authority is planning that the service contract is made for a fixed term after which the contract may be continued for a time being until either party terminates the contract. The detailed provisions of the duration and termination of the contract are presented later in the procurement documents and subject of negotiation. The total amount includes the scope of the procurement as described in the annex 1 as well as the estimated costs of four years of support and maintenance.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

3000000.00 - 5500000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

The procurement includes an option where contracting authority could procure relevant hardware (eg. scanners, optical devices) with maintenance and support services as described in the procurement documents.

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: Kyllä

Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa:

II.3 Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika
Kesto

48 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:
3

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

The procurement will be implemented as a security procurement as per the Act on Public Contracts in Defense and Security (1531/2011), hereinafter the PUTU Act. The tender competition shall be conducted according to the Competitive Negotiated Procedure (Competitive dialogue). The contracting authority has decided to undertake competitive negotiated procedure as the procurement procedure, since it considers that the needs of the contracting authority cannot be met without adaptation of readily available solutions; the specific circumstances related to the nature and the complexity of the subject of the procurement require adoption of the procurement procedure, and the technical specifications cannot be established with sufficient precision with reference to a standard, European Technical Assessment, common technical specification, or technical reference.

IV.1.3 Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelussa

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää rajoitetaan asteittain:

Ei

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

POL-2017-39591

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
10.1.2018
«« Takaisin