«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Maaseutuvirasto : Koulujakeluohjelman liitännäistoimenpiteiden hankinta

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000619
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-015926
Tarjoukset 02.03.2018 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=148902&tpk=44a22498-daae-4411-a6e8-e060855d5b48

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maaseutuvirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2405359-6
Postiosoite:Alvar Aallon katu 5
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Helena Kurkinen
Puhelin:+358 295312451
Sähköpostiosoite:helena.kurkinen@mavi.fi
Faksi:+358 295312201
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mavi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=148902&tpk=44a22498-daae-4411-a6e8-e060855d5b48
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Koulujakeluohjelman liitännäistoimenpiteiden hankinta
Viitenumero:
1871/02.03.02/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin koulujakelujärjestelmä on uudistunut 1.8.2017 alkaen. Järjestelmän puitteissa jaetaan kouluissa ja päiväkodeissa unionin tukemia maitotuotteita ja tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja marjoja. Hankinnan tavoitteena on koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteiden yhteisen konseptin ostaminen. Tavoitteena on hankkia visuaalinen ilme, jota voidaan käyttää koulujakelujärjestelmän erilaisissa liitännäistoimenpiteissä toimintakauden aikana. Tällaisia liitännäistoimenpiteitä voivat olla muun muassa internetsivut, mobiili- tai muut pelit, tiedotusmateriaalit, julisteet, maatilavierailut, kilpailut ja makukoulut. Visuaalisen ilmeen ja konseptin tulee toimia niin, että siitä voidaan irrottaa erilaisia liitännäiskokonaisuuksia eri-ikäisille kohderyhmille. Tämän lisäksi hankitaan erilaisia lapsille toteutettavia toimenpiteitä lukuvuosille 2017–2018 ja 2018–2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin koulujakelujärjestelmä on uudistunut 1.8.2017 alkaen. Koulumaitojärjestelmä ja kouluhedelmäjärjestelmä yhdistyivät ja uutta koulujakelujärjestelmää säätelee yhteinen lainsäädäntö. Suomi on toimeenpannut koulumaitojärjestelmää vuodesta 1995 alkaen ja kouluhedelmäjärjestelmän toimeenpano alkoi Suomessa 1.8.2017. Järjestelmän puitteissa jaetaan kouluissa ja päiväkodeissa unionin tukemia maitotuotteita ja tuoreita hedelmiä, vihanneksia, kasviksia ja marjoja. Koulujakelujärjestelmästä säädetään muun muassa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/40 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/39 sekä kansallisesti. Uudessa koulujakelujärjestelmässä unionin tukea voidaan myöntää koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, kuten sellaisiin toimenpiteisiin, joilla annetaan lapsille tietoa maataloudesta, terveellisistä ruokailutottumuksista, paikallisesta elintarvikeketjusta, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta tai ruokahävikin välttämisestä. Tuotteiden jakelun tueksi laadittavilla koulutuksellisilla liitännäistoimenpiteillä pyritään muokkaamaan lasten ruokavalioita terveellisemmäksi. Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet ovat keskeinen väline, jonka avulla lapset voivat saada uuden suhteen maatalouteen ja unionin erilaisiin, erityisesti heidän alueellaan tuotettuihin maataloustuotteisiin. Lisäksi koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden tavoitteena on tiettyjen maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen. Liitännäistoimenpiteet voivat koostua monista erilaisista eri ikäryhmille laadituista kokonaisuuksista. Suomessa koulumaitotuki kohdistuu päiväkodeissa, esiopetuksessa, peruskouluissa ja lukiossa sekä toisen asteen opetuksessa oleville lapsille. Kouluhedelmätuki on päätetty kohdistaa vain peruskouluissa oleville lapsille ja niille esiopetuksessa oleville lapsille, jotka saavat esiopetuksen peruskouluissa. Hankinnan tavoitteena on koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteiden yhteisen konseptin ostaminen. Tavoitteena on hankkia visuaalinen ilme ja kokonaiskonsepti, jota voidaan käyttää koulujakelujärjestelmän erilaisissa liitännäistoimenpiteissä toimintakauden aikana. Tällaisia koulutuksellisia liitännäistoimenpiteitä voivat olla muun muassa internetsivut, mobiili- tai muut pelit, tiedotusmateriaalit, julisteet, maatilavierailut, kilpailut ja makukoulut (Sapere-menetelmä). Visuaalisen ilmeen ja konseptin tulee toimia niin, että siitä voidaan irrottaa erilaisia liitännäiskokonaisuuksia eri-ikäisille kohderyhmille. Visuaalisen ilmeen ja konseptin lisäksi hankitaan lapsille toteutettavia koulutuksellisia liitännäistoimenpiteitä lukuvuosille 2017–2018 ja 2018–2019. Hankintaan sisältyy myös mahdollinen optiovuosi lukuvuodelle 2019–2020. Hankinnan tarkempi kuvaus löytyy tarjouspyynnön liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:16 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on halutessaan mahdollista jatkaa sopimusta 1 (luku)vuoden pituisella optiovuodella. Option käytöstä ilmoitetaan viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:Koulujakelujärjestelmä 2017-2023

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmenevät tarjouspyynnöstä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.3.2018 16:15
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.3.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2018
«« Takaisin