«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Loimaan kaupunki : Lastensuojelun ammatillisen perhekodin palvelujen tuottaminen

11.01.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000590
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 008-014435
Osallistumishakemukset 12.02.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:
Loimaan kaupunki
Jaakko Kaunisto
Vareliuksenkatu 1
32200
Loimaa
Puh. +358505696937

I kohta: Hankintaviranomainen

Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Loimaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927453-8
Postiosoite:Vareliuksenkatu 1
Postinumero:32200
Postitoimipaikka:Loimaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaakko Kaunisto
Puhelin:+358 505696937
Sähköpostiosoite:hankinnat@loimaa.fi
NUTS-koodi:Loimaa (K430)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://loimaa.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://loimaa.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-000590

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lastensuojelun ammatillisen perhekodin palvelujen tuottaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Loimaan kaupunki etsii omistamaansa kiinteistöön, osoitteessa Huvilakatu 33, yritystä tuottamaan lastensuojelun ammatillisen perhekodin palveluja. Perhekodissa voidaan hoitaa enintään seitsemää lasta/nuorta. Perhekodin vanhemmilla tulee olla perhehoitolaissa (263/2015) säädetty kelpoisuus ja heidän tulee asua perhekodissa. Kaupunki vastaa kiinteistön ylläpitokuluista (siivous pois lukien).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Loimaa (K430)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Loimaan kaupunki etsii omistamaansa kiinteistöön, osoitteessa Huvilakatu 33, yritystä tuottamaan lastensuojelun ammatillisen perhekodin palveluja. Perhekodissa voidaan hoitaa enintään seitsemää lasta/nuorta. Perhekodin vanhemmilla tulee olla perhehoitolaissa (263/2015) säädetty kelpoisuus ja heidän tulee asua perhekodissa. Kaupunki vastaa kiinteistön ylläpitokuluista (siivous pois lukien).

Sopimuskausi

Sopimuskausi voi alkaa, kun perhekoti on saanut valvontaviranomaiselta toimiluvan. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Lisäksi noudatetaan lakia kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämän lain 3 §:n johdosta sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2020 tai 2021 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Ks. hankinnan asiakirjat

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kts. hankinnan asiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Menettely, johon liittyy neuvotteluja

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Tämä hankinta on sosiaali- ja terveyspalveluhankinta ja kilpailutetaan hankintalain yleisten periaatteiden mukaisesti.

Hankintamenettelyn kulku vastaa neuvottelumenettelyä.

Hankinnasta julkaistaan ensin osallistumiskutsu ja osallistumishakemusten perusteella valitaan 4-5 tarjoajaa neuvotteluihin ja varsinaisen tarjouspyynnön saajiksi. Tarjouspyyntöön voidaan neuvottelujen aikana tehdä tarkennuksia.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 19.1.2018 klo 12:00 osoitteeseen jaakko.kaunisto@loimaa.fi

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Lastensuojelun ammatillinen perhekoti”

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 24.1.2018 sähköisesti osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista osallistumiskutsuun.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Allekirjoitettu osallistumiskutsu 10.1.2018.pdf
Osalllistumishakemus Liite 1.docx
SOPIMUSLUONNOS.pdf
Tarjouspyyntö lastensuojelunAPK alustava.pdf
«« Takaisin