«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vaasan kaupunki : AV-laitteet

11.01.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000587
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 008-013104
Tarjoukset 12.02.2018 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vaasa?id=145118&tpk=206f5e83-bfff-4b0a-9268-8d0c17b97f0d

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:02096026
Postiosoite:Vaasanpuistikko 10
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mira Ruuska
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:mira.ruuska@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Julkiset_palvelut/Elinkeinopalvelut/Avoimet_tarjouspyynnot
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mira Ruuska
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vaasa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vaasa?id=145118&tpk=206f5e83-bfff-4b0a-9268-8d0c17b97f0d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
AV-laitteet
Viitenumero:
1411-2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Av-laitteet. (32321200-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vaasan kaupunki pyytää tarjouksia av-laitteista tehtäviä puitesopimuksia varten 1.3.2018 alkavalle sopimuskaudelle (tavoite). Hankinta on jaettu kahteen ryhmään: 1. Av-laitteet 2. Interaktiiviset esitystaulut ja esitystaulujärjestelmät Huom! Vaasan kaupunki on kilpailuttanut av-ja muut esitystekniikan laitteet aiemmin 1.11.2016 voimaan astuneella sopimuksella. Kilpailutus koostui kahdesta osakokonaisuudesta, av-laitteista ja interaktiivisista esitystauluista ja esitystaulujärjestelmistä. Av-laitteiden osalta puitesopimus on päättynyt ja uusi tarjouskilpailu av-laitekokokaisuudesta (Ryhmä 1) järjestetään. Lisäksi tarjouskilpailussa on mukana interaktiiviset esitystaulut ja esitystaulujärjestelmät (Ryhmä 2).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Av-laitteet
Osa nro:
Ryhmä 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Av-laitteet. (32321200-1)
Av-tarvikkeet. (32321300-2)
Av-laitteiden lisävarusteet. (32351000-8)
Radio-, televisio- ja av-laitteiden asentaminen. (51310000-8)
Av-laitteiden ja optisten laitteiden korjaus ja huolto. (50340000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Vaasan seutu (S152)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osakokonaisuuteen sisältyvät av-ja esitystekniikan laitteet on eirtelty tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
80000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus jatkuu ensimmäisen sopimusvuoden (12 kk) jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 29.12.2016/1397) § 42.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Valitulta toimittajalta voidaan hankkia myös muita av-ja esitystekniikan tuotteita ja palveluja kuin niitä, jotka on eritelty tarjouslomakkeella (liite 1). Edellytyksenä tälle on, että näiden tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu on markkinahintoihin nähden kilpailukykyistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Interaktiiviset esitystaulut ja esitystaulujärjestelmät
Osa nro:
Ryhmä 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Av-laitteet. (32321200-1)
Av-tarvikkeet. (32321300-2)
Av-laitteiden lisävarusteet. (32351000-8)
Radio-, televisio- ja av-laitteiden asentaminen. (51310000-8)
Av-laitteiden ja optisten laitteiden korjaus ja huolto. (50340000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Vaasan seutu (S152)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 2 koostuu interaktiivisista esitystauluista ja esitystaulujärjestelmistä, jotka on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (Liite 2). Vaasan kaupungilla on voimassaolevat sopimukset Smartboard ja Promethean- mallin esitystauluista. Näitä edellämainittuja malleja koskevia tarjouksia ei hyväksytä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
20000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukset jatkuvat ensimmäisen sopimusvuoden (12 kk) jälkeen toistaiseksi voimassaolevina. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 29.12.2016/1397) § 42).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Valitulta toimittajalta voidaan hankkia myös muita interaktiivisiin esitystauluihin ja esitystaulujärjestelmiin liittyviä tuotteita ja palveluja kuin niitä, jotka on eritelty tarjouslomakkeella (Liite 2).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.2.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2018
«« Takaisin