«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Osallistumishakemuspyyntö puitejärjestelyyn koskien pakkausten evaluointi, murskaus ja jälkikäsittelypalvelua

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000586
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-017206
Osallistumishakemukset 29.1.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/Kaupallinen osasto/Hankintasektori 1
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/Kaupallinen osasto/Hankintasektori 1
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Osallistumishakemuspyyntö puitejärjestelyyn koskien pakkausten evaluointi, murskaus ja jälkikäsittelypalvelua

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut Palvelun pääluokkaJätevesi- ja jätehuoltopalvelut; puhtaanapito ja vastaavat palvelut (19)
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Haapajärvi
II.1.3 Ilmoituksessa on kyse
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot
Puitejärjestely, jossa on yksi toimija
Puitejärjestelyn kesto4 vuotta
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan tavoitteena on solmia määräaikainen sopimus pakkausten evaluointi, murskaus ja jälkikäsittelypalveluiden tuottamisesta neljäksi (4) vuodeksi ajanjaksolle 1.2.2018- 31.12.2021.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Määräaikainen sopimus pakkausten evaluointi, murskaus ja jälkikäsittelypalvelun tuottamisesta neljäksi vuodeksi ajanjaksolle 1.2.2018-31.12.2021.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

130000 - 520000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.3 Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika
Kesto

48 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Nopeutettu rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

3712/2017

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.1.2018 klo 14.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
10.1.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Osallistumishakemuspyyntö.pdf

Liite 1 Soveltuvuustaulukko.doc

Liite 2 Referenssit.doc

OHP Liite 3. Alihankkijan.docx

«« Takaisin