«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin Satama Oy : Helsingin Satama Oy:n Länsiterminaali 2:n siivouspalveluiden sekä käyttäjäpalveluiden hankinta

13.01.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000513
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 009-016869
Tarjoukset 16.02.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Helsinki

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630555-8
Postiosoite:PL 197
Postinumero:00141
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.portofhelsinki.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-000513

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hankintajuristit.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hankintajuristit.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Satamaan liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin Satama Oy:n Länsiterminaali 2:n siivouspalveluiden sekä käyttäjäpalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Länsiterminaali 2:ssa tuotettavat kiinteistön siivouspalveluiden ja käyttäjäpalveluiden hankinta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa.

Sopimus hankinnan kohteena olevista palveluista tehdään yhden tarjoajan kanssa. Sopimus ei kuitenkaan sisällä yksinoikeutta tuottaa palveluita Hankintayksikön kohteessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Matkustajaterminaalipalvelut. (63721500-4)
Asiakaspalvelu. (79342300-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Länsiterminaali 2:ssa tuotettavat kiinteistön siivouspalveluiden ja käyttäjäpalveluiden hankinta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa.

Sopimus hankinnan kohteena olevista palveluista tehdään yhden tarjoajan kanssa. Sopimus ei kuitenkaan sisällä yksinoikeutta tuottaa palveluita Hankintayksikön kohteessa.

Hankintaan ei sisälly siivouspalveluiden tuottaminen niiden Länsiterminaali 2:n tilojen osalta, jotka on ulosvuokrattu muille tahoille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1800000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden ajan palvelutuotannon aloitusajankohdasta lukien. Tämän jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus on voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden ajan palvelutuotannon aloitusajankohdasta lukien. Tämän jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Tarjoaja on suorittanut veronsa tai tarjoajalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa taikka erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.

Tarjoaja huolehtii lakien mukaisten työehtosopimusten noudattamisesta. Tarjoajan on annettava lain 1233/2006 mukainen selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tarjoaja huolehtii työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen, mikäli sillä on lain mukaan tähän velvollisuus.

Tarjoajalla on voimassa oleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevat toimitukset ja palvelut ja joka on arvoltaan vähintään 1 000 000 euroa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Kts sopimusmalli.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.2.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.2.2018 12:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1 Tarjouslomake.docx
Liite 2 Hintalomake.xlsx
Liite 3 Palvelukuvaus.pdf
Palvelukuvauksen liite 1a Pohjakuva 1 krs.pdf
Palvelukuvauksen liite 1b Pohjakuva 2 krs.pdf
Palvelukuvauksen liite 1c Pohjakuva 3 krs.pdf
Palvelukuvauksen liite 1d Pohjakuva 4 krs.pdf
Palvelukuvauksen liite 2 Siivouspalveluiden tehtävät.pdf
Palvelukuvauksen liite 3 Huoneselostus.pdf
Liite 4 ESPD-tiedosto.xml
Liite 5 ESPD-lomake.pdf
Liite 6 Sopimusmalli.pdf
«« Takaisin