«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Malax kommun : Nutanix Server system

09.01.2018 09:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000478
Tarjoukset 29.1.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Malax kommun 0180948-5 /
Tekniska avdelningen
Tony Färm
Malmgatan 5
66100
Malax
Puh. +358504655855
Fax. +35863477100

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Malax kommun
Y-tunnus 0180948-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniska avdelningen
Yhteyshenkilö Tony Färm
Postiosoite Malmgatan 5
Postinumero 66100
Postitoimipaikka Malax
Maa Suomi
Puhelin +358504655855
Sähköpostiosoite tony.farm@malax.fi
Faksi +35863477100
Internet-osoite (URL) http://www.malax.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Nutanix Server system
Hankinnan kuvaus

Malax kommuns servrar körs idag i en virtuell miljö baserat på Hyper-V och en iSCSI-lagringslösning. Kommunen är i behov av både utökad lagringskapacitet samt utökade möjligheter för att kunna ta i bruk mera virtuella servrar (främst mer processorkraft). För att genomföra detta på ett kostnadseffektivt sätt, som också är väl anpassat för enkel och kostnadseffektiv framtida expansion har vi valt att upphandla ett Nutanix baserat Hyper-Konvergerat system som ska ersätta både dagens Microsoft Hyper-V servrar och iSCSI-lagringslösningen. Planen är att övergå till VMware ESXi, men stöd för Microsoft Hyper-V önskas.

Vi äger redan idag två stycken 10GbE SFP+ switchar från Dell som vi kommer att använda som ToR-switchar, vilket betyder att upphandlingen består endast av servrarna. Vi ber således om offert på tre (3) stycken identiska Nutanix-baserade servrar som ska vara anpassade enligt nedanstående lista. Listan innehåller specifikationerna på en (1) server. Så tre (3) stycken servrar med denna konfiguration önskas.

• Hypervisor stöd: VMware ESXi 6.5 och Microsoft Server 2012 R2 eller 2016 med Hyper-V

• Processorer: 2x Intel Xenon Silver 4110 (8 cores)

• RAM: 128 Gb RDIMM (2x64Gb) – 16 Gb moduler eller större

• Lagring för Hypevisor: 2x120GB M.2 RAID 1 (BOSS)

• Lagring för VM: 2x400 Gb SATA SSD diskar

+ Ytterligare 8 Tb rå lagring (SAS HDD 10000 rpm) fördelat på minst 3x hårddiskar så att dessa kan konfigureras i en RAID5-array (= 6 Tb användbart utrymme).

• Det måste finnas minst 6 lediga hårddiskplatser för att vi ska kunna utöka diskantalet senare vid behov.

• Nätverksportar: 2x 10GbE SFP+ och 2x 1GbE-T

• Bezel

• Rails (för rackmontering)

Ange även vilken typ av garanti och support som ingår som standard från hårdvarutillverkaren. Beroende på vad som ingår kommer vi möjligen att teckna ett bättre support-avtal med tillverkaren i efterhand.

I ert anbud ska det framgå tydligt vilken server-modell som avses, samt att specifikationerna ska framgå.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet. (30230000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Malax (K475)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.1.2018 - 29.1.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Anbudsgivaren ska bifoga följande intyg:

- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma företagssystem).

- handelsregisterutdrag.

- högst två månader gammalt av länsskatteverket utfärdade s.k. restskatteintyg.

- högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att pensions premierna är betalda.

- ansvarsförsäkring.

- utredning över ordnade av företagshälsovården.

Anbudet märks med FO-nummer.

Intygen får inte vara äldre än 2 månader.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vi kommer att bedöma offerterna enligt kriteriet 100% pris

Vi förbehåller oss rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud.

Offerten sänds via e-post till IT-systemansvarig Tony Färm (tony.farm@malax.fi) som också svarar på eventuella frågor.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.1.2018 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

90 dagar

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin