«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Jyväskylän yliopisto : Magnetoenkefalografia (MEG) laiteen käyttötuki ja huolto

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000397
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113694

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245894-7
Postiosoite:PL 35
Postinumero:40014
Postitoimipaikka:Jyväskylän yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirjaamo
Puhelin:+358 142601211
Sähköpostiosoite:kirjaamo@jyu.fi
Faksi:+358 142601021
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyu.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Magnetoenkefalografia (MEG) laiteen käyttötuki ja huolto
Viitenumero:
188/02.08.00.00/2014
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset tiedonrekisteröintilaitteet. (31644000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on 3.3.2014 tehdyn magnetoenkefalografia (MEG) –laitehankintaan kuuluvan huoltosopimuksen jatkosopimus.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 270000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jyväskylän yliopistolle 3.3.2014 hankitun magnetoenkefalografia(MEG)laitteen huoltoa jatketaan saman toimittajan kanssa,jolta MEG –laite hankittu ja johon hankinnan yhteydessä tehty huoltosopimus.Tutkimuslaitteen toimintavarmuus on tärkeä,että tutkimukset toteutuvat suunnitellussa aikataulussa.Huolto ja huollon toimivuus lyhyen vasteajan sisällä(6 h kuluessa pyynnön esittämisestä)on olennainen tärkeä osa laitetoimitusta,jotta tutkimuksia voidaan tehokkaasti ja luotettavasti tehdä.Koska hankintayksiköllä on käytössä Elekta Instrument Ab:n toimittama hankitapäätöksessä yksilöity laite,teknisesti vaaditun kokonaisuuden pystyy tarjoamaan ainoastaan Elekta Instrument Ab hankintayksikön tekemän selvityksen perusteella.Tämä koskee erityisesti tiettyjä teknisiä ominaisuuksia(mm. signaalinkeruussa ja korjauksessa vaadittava active shielding ja sen tuki,heliumin sisäinen kierrätysjärjestelmä,spesifit ohjelmistot),mutta tehokkuuden ja toimituksen tarvittavan nopeuden näkökulmasta koko palvelua.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Magnetoenkefalografia (MEG) laiteen käyttötuki ja huoltosopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
12.3.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Elekta Instrument AB Stockholm
Postitoimipaikka:Stockholm
Maa:Ruotsi
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:270000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Suorahankinnan käyttäminen perustuu hankintalain 1397/2016 40 §:n 2-kohtaan, jonka mukaan suorahankinta on mahdollinen teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin