«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : Videotuotantopalvelun hankinta

09.01.2018 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000367
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 006-009254
Tarjoukset 12.02.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=145983&tpk=91740b10-fc6e-454e-8ae4-c630ca859e6e

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pirjo Autio
Puhelin:+358 403532663
Sähköpostiosoite:pirjo.autio@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=145983&tpk=91740b10-fc6e-454e-8ae4-c630ca859e6e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Videotuotantopalvelun hankinta
Viitenumero:
A98/02 10 02/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu (jäljempänä palvelu) videomuotoisten materiaalien keskitettyyn tallentamiseen, tuotantoon, editointiin ja julkaisuun sekä hankittavan ohjel-miston käyttöön ja videomateriaalien tuotantoon liittyvä tuki tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatun mukaisesti. Hankinnassa tavoitellaan palvelua, jonka avulla videoiden tekeminen ja julkaisu on Verohallinnolle tehokasta ja helppoa. Palvelulla pyritään vaikuttavampaan viestintään laadukkaasti ja sisältökeskeisesti tuotetun materiaalin avulla. Palvelun avulla pyritään parantamaan videoiden arkistointia, luokittelua sekä elinkaaren hallintaa. Palvelulla on tarkoitus tuottaa Tilaajan henkilöstölle ja asiakkaille katseltavaksi videomuotoisia tuki-, ohje- ja viestintämateriaaleja. Videoita käytetään esim. sovellusten käytön opettelussa omalla työasemalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus on liitteessä 1. Vähimmäisvaatimukset hankinnan kohteelle on kuvattu liitteessä 2 olevassa vaatimusmäärittelydokumentissa sekä turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset ovat liitteessä 5.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Käytettävyyden arviointi30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Lisäominaisuudet30
Hinta 40
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan lainsäädännössä edellytettäviin vastaaviin rekistereihin. Referenssivaatimus löytyy kohdasta Tarjouspyynnön muut ehdot. Muut Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen sekä turvallisuussopimusluonnoksen mukaiset ehdot. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) Toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa Toimittajan turvallisuusjärjestelyt ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen ennen Ohjelmistopalvelun käyttöönottoa. Turvallisuuden tarkastamisesta on määritelty tarkemmin sopimuksen liitteessä 1.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.6.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.2.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut sähköisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.1.2018
«« Takaisin