«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Asikkalan seurakunta : Asikkalan kirkon ympäristön ja hautausmaan, Kalkkisten kirkon ympäristön ja hautausmaan hoitotyöt

12.01.2018 10:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000102
Tarjoukset 12.2.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Asikkalan seurakunta 0145307-9 /
kirkkoneuvosto
Asikkalan seurakunta hautausmaiden hoito 2018Pinja Halme
Sirkkusentie 1
17200
Vääksy
Puh. +358447766202

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Asikkalan seurakunta
Y-tunnus 0145307-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja kirkkoneuvosto
Yhteyshenkilö Pinja Halme
Postiosoite Sirkkusentie 1
Postinumero 17200
Postitoimipaikka Vääksy
Maa Suomi
Puhelin +358447766202
Internet-osoite (URL) www.asikkalanseurakunta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Asikkalan kirkon ympäristön ja hautausmaan, Kalkkisten kirkon ympäristön ja hautausmaan hoitotyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Asikkalan seurakunta hautausmaiden hoito 2018
Hankinnan kuvaus

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä sopimus otsikossa mainittujen kohteiden hoitotöistä tämän kilpailutuksen perusteella valitun palveluntuottajan kanssa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut. (77310000-6)
Päänimikkeistö
Puistojen ja puutarhojen hoitopalvelut. (77311000-3)
Puutarhanhoitopalvelut. (77300000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2018 - 31.3.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2 ja 2A, tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1, 1A ja 1B hankinnan kohde, sekä liitteessä 3, hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

tarjouspyyntöasiakirja ja vaaditut liitteet liitteenä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.2.2018 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

tarjous on sitovana voimassa 12.5.2018 saakka

Lisätietoja

tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja lähettämällä kysymykset osoitteeseen pinja.halme@evl.fi

sähköpostin aihekenttään: " hautausmaiden hoitotöiden tarjouspyyntö"

Suomenkieliset kysymykset lähetettävä 22.1.2018 klo 12 mennessä.

vastaukset ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin 29.1. 2018 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

ASIKKALA_TARJOUSPYYNTO2018.docx

2018_Asikkala_Liite_2_A_Referenssilomake_malli.docx

2018_Asikkala_liite_2B_selvitys_henkilöstöresursseista.docx

2018_Asikkala_LIITE_3A__VASTUUHENKILÖ_CV-LOMAKE.docx

2018_Asikkala_LIITE_3B__cv-lomake_vastuuhenkilön_sijainen.docx

2018_Asikkala_LIITE_3C_tt_henkilölomake.docx

Asikkala_pisteytysperustelut.xlsx

2018_Asikkala_LIITE_3D_sijaisuusjärjestelyt ja tavoitettavuus.docx

2018_Asikkala_Liite 9_ESPD lomake.docx

Tarjouspyynnön liite 7_tarjoajanvaatimukset.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin