«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Raahen kaupunki : Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka

24.12.2017 12:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-027261
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 248-522470
Tarjoukset 31.01.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=145530&tpk=80a0ad9a-da91-4859-9c8a-77ca34b3a5d3

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Raahen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1791817-6
Postiosoite:Rantakatu 50
Postinumero:92100
Postitoimipaikka:Raahe
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Leena Räsänen
Puhelin:+358 408303041
Sähköpostiosoite:leena.rasanen@raahe.fi
NUTS-koodi:Raahe (K678)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raahe.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=145530&tpk=80a0ad9a-da91-4859-9c8a-77ca34b3a5d3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Raahen kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia (vaihtoehto 1: käyttöoikeussopimus, vaihtoehto 2: KVR-urakka) Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Molemmissa vaihtoehdoissa alin hyväksyttävä hyötyneliö mitoitus on 7m2/käyttäjä (380 lasta). Tarjoajien on osallistuttava 8.1.2018 klo 9.00 alkavaan rakennuskohteen esittelytilaisuuteen osoitteessa Raahen kaupunki, Raatihuone, Rantakatu 50, 92100 Raahe. Ennen edellä mainittua tilaisuutta tarjoajien tulee esittää mahdolliset kysymykset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 5.1.2018 klo 9.00 mennessä (kysymyksiin vastataan tilaisuudessa). Tarjouspyynnön mukaisesti (kts. kohta "Päätöksenteko") tehdään valitun toimijan kanssa käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 31.1.2018 klo 12.00 mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Raahen seutu (S174)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Työt suoritetaan KVR-urakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työt: - kokonaissuunnittelu - rakennustekniset työt - LVIA-tekniset työt - sähkötekniset työt Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon mahdollisesti myöhemmin rakennettava ja kilpailutettava erillinen urakka liikuntatiloista (2-vaihe). Toteutustavaksi valitaan joko käyttöoikeussopimus (vuokrasopimus) tai urakkakilpailun perusteella KVR-urakka (kts. kohta "Päätöksenteon perusteet). Molemmat sopimusmallit suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Vaihtoehto 1: Käyttöoikeussopimus -mallissa urakoitsija toimii sekä omistajana että kohteen rahoittajana. Raahen kaupunki ja urakoitsija solmivat keskenään käyttöoikeussopimuksen. Vaihtoehto 2: KVR-urakkakohde rahoitetaan laina- tai leasingrahoituksella. Leasingrahoitusmallissa, urakoitsija ja rahoittaja solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää Raahen kaupungin ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta. KVR-URAKKA: Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. KVR-urakka sisältää kohteen kokonaissuunnittelutyöt, rakennustekniset työt, LVIA - tekniset työt ja sähkötekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut aliurakoitsijoita ja rakennuttajaa varten (ks. YSE 1998: 1 §, 3 § ja 4 §). KVR -urakkaan kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi YSE 1998 2 §:n sisältämät sivuvelvollisuudet seuraavin täsmennyksin: a) Rakennusalue KVR -urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä rakennuskohteen toteuttamisessa tarvittavan rakennuttajan hallinnassa olevan alueen. KVR -urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia kaikista työnaikaisista järjestelyistä kuten ajoteistä, mahdollisten kaivantojen tekemisestä, kuivana pidosta, valaistuksesta jne. KVR -urakoitsijan on pidettävä rakennusalue koko työn ajan hyvässä ja siistissä kunnossa. KVR -urakoitsija on vastuussa haltuunsa ottamastaan rakennuttajan omaisuudesta. b) Työnaikainen sähköenergia, lämpö, vesi ja viemäri KVR -urakoitsija huolehtii tarpeellisten väliaikaisten sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta, kustannuksista sekä tarvittaessa lupamenettelyistä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tulevista haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat voimansiirrossa mahdollisesti sattuvista häiriöistä ja keskeytyksistä. Rakennuttaja ei teetä kohteessa erillisurakoita urakkarajojen rajaamilla alueilla, pois lukien irtaimiston, kalustamisen ja ICT-aktiivilaitteiden hankinnat. KVR -urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR -urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueesta työmaasuunnitelma rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta (ks. YSE 1998: § 6). Rakennuskohteen suunnittelun on edettävä siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa maaliskuun 2018 aikana. Urakkasuorituksen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 30.1.2019 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2018 - 31.1.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.1.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.1.2018 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.12.2017
«« Takaisin