«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Joroisten kunta : HENKILÖLIIKENNEKULJETUKSET, JOROISTEN KUNTA

23.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-027180
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 247-519422
Tarjoukset 04.02.2018 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/joroinen?id=146521&tpk=9abaf421-7d98-4068-aeee-a665b27a2e9c

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Joroisten kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:02071128
Postiosoite:Lentoasemantie 130
Postinumero:79600
Postitoimipaikka:Joroinen
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaakko Kuronen
Puhelin:+358 406616885
Sähköpostiosoite:jaakko.kuronen@joroinen.fi
NUTS-koodi:Joroinen (K171)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.joroinen.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/joroinen

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/joroinen?id=146521&tpk=9abaf421-7d98-4068-aeee-a665b27a2e9c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HENKILÖLIIKENNEKULJETUKSET, JOROISTEN KUNTA
Viitenumero:
146521
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Joroisten kunta pyytää tarjouksia avoimen joukkoliikenteen täydentäjänä toimiviin oppilaskuljetuksiin Joroisten kunnassa. Kilpailutettuja kuljetuksia voidaan hyödyntää myös osana kunnan palveluliikennettä. Tarjouspyyntö koskee koulupäivinä ajettavaa koulun ja kodin välistä liikennettä. Kuljetukset koskevat esikoululaisia sekä ala- ja yläkoululaisia, jotka ovat perusopetuslain 32§ perusteella oikeutettuja koululaiskuljetusten piiriin. Oppilaita kuljetetaan perusvarusteisilla takseilla, tilatakseilla sekä linja-autoilla. Sopimustoimittaja tekee tiivistä yhteistyötä sivistystoimen sihteerin kanssa, ja on joustava tulevien reittimuutosten suhteen. Kunta ei takaa mitään matkaminimimäärää, vaan kuljetustarpeen säätelevät koulujen lukujärjestykset ja todelliset tarpeet. Liitteinä olevista alustavista reiteistä voi kuitenkin arvioida kunkin reitin pituuden. Kuljetuksiin ja käytäntöihin liittyviä ohjeita saatte Keski- Savon koulukuljetusoppaasta, liite 7.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Joroinen (K171)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Joroisten kunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Joroisten oppilaskuljetukset sekä esikoululaisten kuljetukset. Kilpailutettavia kuljetuksia voivat hyödyntää myös palveluliikenteen käyttäjät, mikäli autoihin mahtuu. Palveluliikenteen tarve saattaa tuoda liikennöitsijälle lisäkilometrejä. Kuljetuksista neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa eikä kuljetustarvetta ole määritelty liitteinä olevissa reiteissä. Joroisten kirkonkylällä toimii yhtenäiskoulu ja esikoulu 0-9 lk sekä Kuvansissa alakoulu ja esikoulu 0-6 lk. Liitteenä on arvio lv 2018 -19 kuljetusreiteistä sekä kuljetettavien oppilaiden määrästä, liitteet 2 - 3. Oppilaiden määrä, kuljetusten aikataulut sekä täsmälliset reitit valmistuvat vuosittain elo-syyskuussa. Oppilaskohtainen ja lukujärjestyksen mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja sopimustoimittajan/ yhteenliittymän kanssa yhteistyössä. Liitteenä olevat reitit ovat suuntaa antavia ja niihin voi tulla muutoksia lukuvuosittain. Tilaaja valitsee kohteittain tarjousten perusteella riittävän määrän autoja. Kaikissa kohteissa voidaan tarvittaessa käyttää lisäkalustona kaikkia tarjouskilpailuun osallistuneita autoja. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin kilpailutettavalle reitille kokonaisedullisimman ratkaisun. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestyksen niin edellyttäessä ennen sopimusta ja myös sopimuskauden aikana. Laskutusperusteinen korvaus määräytyy kaikissa tapauksissa toteutuneiden kuljetettavien kilometrien perusteella. Mikäli tilaaja pystyy hyödyntämään joukkoliikennettä koulukuljetuksissa, tilaaja varaa oikeuden hyödyntää sitä. Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä. Koulujen lomakausien taikka arkipyhien aikana koulukuljetuksia ei ajeta eikä tällöin palveluntuottajalle suoriteta mitään korvauksia. Kuljetettavien oppilaiden määrä ja sijainti voivat vaihdella myös kouluvuoden aikana. Kuljetukset ajoittuvat pääsääntöisesti ajalle 7:00- 17:00. Joulu- ja kevätjuhlakuljetukset voivat aiheuttaa muutoksia kuljetusaikatauluihin, toimittajalta edellytetään joustavuutta muutosten suhteen. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta on sopimustoimittajalla/ yhteenliittymällä. Itsenäisesti tehty reittisuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla. Palveluntuottaja voi tarjota reittejä vapaavalintaisella kalustolla, jotka täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Kuhunkin tässä asiakirjassa kuvatulle reitille pyritään saamaan kuljetuskapasiteetiltaan riittävän kokoinen auto. Jos tämä ei osoittaudu mahdolliseksi, voi palveluntuottaja jakaa reitin edelleen pienemmäksi osakohteeksi, joiden hoitaminen voidaan toteuttaa pienemmällä kalustolla. Vastaavasti palveluntuottaja voi myös yhdistellä tässä esitettyjä reittejä, jos se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi järjestelyksi. Koulukuljetusauto on merkittävä taksiliikennelain mukaisella koulukuljetus- kilvellä. Auton tavaratilaan tulee sopia oppilaiden mukanaan kuljettamat urheiluvälineet ja mahdolliset muut matkatavarat. Kaikille matkustajille tulee olla henkilökohtainen turvavyö. Kouluauto huolletaan ja siistitään säännöllisesti eikä autoissa tupakoida. Kuljettajalla on velvollisuus tarkistaa jokaisen lapsen turvavyö ennen matkan alkamista. Yhteenliittymässä tulee olla myös invatakseja. Erityisen painavasta syytä (hyväksytettävä aina tapauskohtaisesti tilaajalla) liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikenteen turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa kalustoa. Tarve ei saa ylittää kahta vuorokautta. Kaikissa sopimusautoissa tulee olla alkolukko. Autojen kuljettajilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.8.2018 - 6.6.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus sisältää 1+1 vuotisen option.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.2.2018 23:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.5.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.2.2018 09:00
Paikka: Joroisten kunnanvirasto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan kunnan avaamismenettelyn mukaisesti, läsnä ovat hallintojohtaja Marjatta Savolainen, sivistysjohtaja Jaakko Kuronen ja sivistystoimen sihteeri Mira Heilimo-Räsänen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Liikennöitsijältä toivotaan sähköistä laskutusta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://markkinaoikeus.fi
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

I. Oikaisuohje Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. II. Valitusosoitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Oikaisuohje ja valitusosoitus Päätös liitteineen tullaan lähettämään sähköisesti. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.12.2017
«« Takaisin