«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Aalto-korkeakoulusäätiö sr : Aalto-yliopiston digitaalisen verkkoviestinnän tietoturvallisen ja korkean saavutettavuuden Drupal-pilvialustaratkaisua ja alustan ylläpitopalvelua koskeva sopimus

23.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026913
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 247-520681

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Postiosoite:PL11000
Postinumero:00076
Postitoimipaikka:AALTO
Maa:Suomi
Puhelin:+358 947001
Sähköpostiosoite:emma.kaukonen@aalto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.aalto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Korkeakoulusäätiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Aalto-yliopiston digitaalisen verkkoviestinnän tietoturvallisen ja korkean saavutettavuuden Drupal-pilvialustaratkaisua ja alustan ylläpitopalvelua koskeva sopimus
Viitenumero:
D/765/01.01.04.00/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietojärjestelmät ja palvelimet. (48800000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Aalto-yliopistossa on rakenteilla uusi digitaalinen viestintäympäristö, johon integroidaan nykyiset useilla eri alustoilla toteutetut internet, intranet, extranet, wiki ym. palvelut. Keskeinen osa uudistusta on palveluiden siirtäminen modernille Drupal-alustalle, jonka päälle toteutetaan jatkossa kaikki verkkopalvelut. Uusi palvelu pitää sisällään satoja sivustoja (jopa 100 000 sivua kieliversioineen). Palvelu muodostaa yhteisen ja globaalin, monimuotoisen viestintäympäristön, jonka kävijämäärä vuositasolla on yli 3,5 miljoonaa kävijää.

Hankinta tehdään toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella.

Kohdassa II.2.4 (Kuvaus hankinnasta) on kuvattu tarkemmin hankintayksikön alustalle ja siihen liittyvälle tukipalvelulle asettamat vaatimukset.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
Viestintäohjelmatuotteet. (48510000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alustan tulee olla skaalautuva ja mahdollistaa Multisite management, jonka avulla voi hallinnoida useampia sivustokokonaisuuksia sekä luoda nopeasti uusia sivustoja.

Palvelun tulee täyttää tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679 EU) vaatimukset.

Alustan tulee tukea sisällön personointia käyttäjäprofiilin perusteella.

Sisään kirjautuneen käyttäjän istunnon tiedot on suojattava ja henkilötieto kryptattava.

Palveluntarjoajan tulee täyttää Aalto-yliopiston korotetun tietoturvatason tekniset vaatimukset: mm. kaikkien istuntojen ja aktiviteettien lokitus ja velvollisuus säilyttää lokitietoja vähintään 5 vuoden ajan.

Palveluntarjoajalla tulee olla ISO27001-sertifikaatti tai sen tulee täyttää sertifikaatin vaatimukset muulla tavoin.

Palveluntarjoajan täytyy taata korkeatasoinen ylläpito- ja tukipalvelu, joka vastaa proaktiivisesti käyttöjärjestelmän, sovellusten ja tietoturvan päivityksistä ilman käyttökatkoksia.

24h asiakaspalvelu ja tekninen asiakkuusvastaava EU-alueella.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 226-470746

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Aalto-yliopiston digitaalisen verkkoviestinnän tietoturvallisen ja korkean saavutettavuuden Drupal-pilvialustaratkaisua ja alustan ylläpitopalvelua koskeva sopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
21.12.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Acquia Ltd.
Postitoimipaikka:Reading RG1 7SN
Maa:Yhdistynyt kuningaskunta
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:600000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.12.2017

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Selvittääkseen, löytyykö markkinoilta nämä vaatimukset täyttäviä tuotteita, hankintayksikkö kartoitti aktiivisesti Drupal-pilvilalustamarkkinoita syksyllä 2017 sekä julkaisi EU:n laajuisen tietopyynnön TED:ssä potentiaalisten toimittajien selvittämiseksi. Hankintayksikkö myös kontaktoi mahdollisia toimittajia. Markkinakartoituksen perusteella todettiin, että vain yksi toimittaja (Acquia Inc.) olisi kykenevä tarjoamaan vaatimusten mukaista palvelua. Tietopyyntö lähetettiin TED:ssä julkaisemisen lisäksi myös markkinakartoituksen perusteella tunnistetuille mahdollisille toimittajille. Nämä vastasivat sähköpostilla, että heillä ei ole vaatimusten mukaista palvelua tarjolla. Varsinaiseen tietopyyntöön saatiin yksi vastaus, jossa toimittaja totesi, etteivät pysty täyttämään vaatimuksia, mutta suosittelivat toimittajaksi Acquiaa.

Yliopisto katsoo, että markkinakartoituksen ja tietopyynnön perusteella Acquia on ainoa Drupal-pilvialustapalvelutarjoaja, joka täyttää edellä kuvatut vaatimukset. Lisäksi Acquia on tällä hetkellä ainoa GDPR-asetuksen vaatimusten mukainen myös siltä osin, että sen palvelimet ja tekninen tuki sijaitsevat EU-alueella.

«« Takaisin