«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
KL-Kuntahankinnat Oy : KLKH141 UNA-ydin Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu

15.12.2017 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026424
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 242-503242
Osallistumishakemukset 19.01.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=140691&tpk=7dd13a8d-384a-4391-8166-f2be05469b54

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 7711
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Faksi:+358 97712333
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=140691&tpk=7dd13a8d-384a-4391-8166-f2be05469b54
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta-alan yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KLKH141 UNA-ydin Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumista tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus on UNA-hankkeen tavoitteiden mukaisesti tarkoitus uudistaa vaiheittain. UNA-yhteistyön keskeinen kohde on asiakkuudenhallinnan ja sitä täydentävän toiminnanohjauksen toteuttaminen (ns. UNA-ydin). UNA-ydin tukee ensi vaiheessa uudistuvien sote-palveluiden palvelukoordinaatio- ja järjestämistoimintoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakastietojen hallintaa. UNA-yhteistyössä vaiheittainen järjestelmäkokonaisuuden uudistaminen aloitetaan asiakkuudenhallinnasta ja sen mahdollistavien integraatio- ja tiedonhallintatarpeiden ratkaisemisesta. Tavoite on, että UNA-ytimen asiakkuudenhallinnan ensimmäiset toiminnallisuudet pystyvät palvelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöistä tiedonhallintaa uudistuvissa palvelurakenteissa vuoteen 2020 mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä hankintailmoituksella ja sen liitteiden mukaisesti Kuntahankinnat pyytää tekemään osallistumishakemuksen asteittain laajenevasta integraatio- ja tiedonhallintaratkaisusta sisältäen siihen liittyvät tilaajan käyttöoikeudet sekä ratkaisun tarkentavaan määrittelyyn, suunnitteluun, toteuttamiseen, testaamiseen, toimittamiseen, asentamiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon, käytön tukeen, jatkokehittämiseen ja toteutusvaiheen kehitysympäristöön liittyen tarvittavat palvelut. Tarkempi kuvaus hankintailmoituksen liitteessä 5. Tarvekuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadun maksimiarvo70
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadun minimiarvo60
Hinta 30-40 %
II.2.6) Arvioitu arvo
20600000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:96 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:4
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankinta-asiakirjoissa kuvattavalla tavalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksikkö varaa oikeuden täsmentää tilaajan määritelmää (liite 2) ja volyymia kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuluessa, lopullisen tarjouspyynnön julkaisuun saakka, jotta tulossa oleva sote-uudistus voidaan ottaa täysimääräisesti ratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Puitesopimuksen sisältö tarkentuu kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä käytyjen neuvottelujen aikana.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Pitkä sopimuskausi on sote-uudistuksen vuoksi perusteltu. Ratkaisun integraatio- ja tiedonhallintatarpeet vaikuttavat käyttöönottoaikatauluun. Kehittäminen edellyttää osapuolilta merkittäviä investointeja, jatkuvaa, pitkäjänteistä kehittämistä sekä innovatiivisuutta, mikä ei ole mahdollista kohtuullisella kustannuksella ja riskillä lyhyen sopimuskauden aikana.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 109-219467
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.1.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.12.2017
«« Takaisin