«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Laurea-ammattikorkeakoulu : Laurea.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus

12.12.2017 12:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026248
Tarjoukset 25.1.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Laurea-ammattikorkeakoulu 1046216-1 /
Markkinointi- ja yhteiskuntasuhteet
Mervi Burton
Ratatie 22
01300
Vantaa

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu
Y-tunnus 1046216-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Markkinointi- ja yhteiskuntasuhteet
Yhteyshenkilö Mervi Burton
Postiosoite Ratatie 22
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tarjouspyynto.laurea@laurea.fi
Internet-osoite (URL) http://www.laurea.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: ammattikorkeakoulu

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Laurea.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus
Hankinnan kuvaus

Hankintaan sisältyy uuden Laurea.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus sekä ratkaisun sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kts. tarjouspyyntö ja liitteet

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. tarjouspyyntö ja liitteet

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kts. tarjouspyyntö ja liitteet

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.1.2018 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.4.2018 saakka

Lisätietoja

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: tarjouspyynto.laurea@laurea.fi. Kysymykset on esitettävä viimeistään 8.1.2018 klo 16.00 mennessä.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite ”Laurea.fi-verkkopalvelun toteutus”. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin lähetään viimeistään 10.1.2017. yhtäaikaisesti ja koostetusti kaikille kysymysten esittäjille ja muille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille, jotka harkitsevat tarjouksen jättämistä.

Laurea-ammattikorkeakoulu ei vastaa puhelintiedusteluihin.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Laurea - Tarjouspyyntö verkkopalvelun toteutuksesta_final.pdf

Liite 1 - Laurea.fi - Vaatimusmaarittely.pdf

Liite 2 - Ratkaisukuvaus ja toimitussuunnitelma.final.docx

Liite 3 - Tarjouksen erittelytaulukot final.xlsx

Liite 4 A - Toimitussopimusluonnos_Final.pdf

Liite 4 B - Ylläpitosopimusluonnos final.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin