«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy : KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: Kaksilinjainen biokaasulaitos

13.12.2017 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026207
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 240-497356

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0968008-1
Postiosoite:Kelloportinkatu 1
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Varsala
Puhelin:+358 32405421
Sähköpostiosoite:timo.varsala@pjhoy.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pjhoy.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntien omistama jäteyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Jätehuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: Kaksilinjainen biokaasulaitos
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toteuttamassa uutta käsittelylaitosratkaisua toimialueelta erilliskerätyille biojätteille ja puhdistamolietteelle. Tämän hankintailmoituksen tarkoituksena on kutsua koolle Nokian Koukkujärvelle rakennettavasta biolaitoshankkeesta kiinnostuneet toimijat yhteiseen markkinavuoropuheluun. Tavoitteena on kerätä markkinoilla toimivien prosessi- ja laitetoimittajien ja urakoitsijoiden näkemyksiä, mielipiteitä ja ehdotuksia hankkeen toteuttamiseen liittyen. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä tällä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Uusi käsittelyratkaisu on biokaasulaitos yhdistettynä kompostointiprosessiin. Biokaasulaitoksen teknologiana on kuivamädätyksen ja märkämädätyksen yhdistelmä siten, että biojätteet ja lietteet voidaan käsitellä omina linjoinaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Nokian Koukkujärvellä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyalueella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaajan tämänhetkisen näkemyksen mukaan biokaasulaitos mitoitetaan käsittelemään erilliskerättyjä biojätteitä noin 24 000 tonnia vuodessa ja puhdistamolietteitä (TS 21 %) noin 10 000 tonnia vuodessa. Puhdistamoliete tulee pääosin Nokian kaupungin uudelta, arviolta vuonna 2020 käyttöönotettavalta jätevedenpuhdistamolta, joka sijoittuu biokaasulaitoksen välittömään läheisyyteen. Puhdistamon liete on tarkoitus toimittaa pumppaamalla biokaasulaitoksen märkälinjalle. Biokaasun tuotannon arvioidaan olevan mitoitusarvoilla noin 4,3 milj. Nm3/a, joka vastaa energiasisällöltään noin 25 GWh/a. Biokaasulaitoksen mädätysjäännökset joko kompostoidaan tai käsitellään muulla tavalla siten, että merkittävä osa mädätteiden sisältämistä ravinteista saadaan aitoon ravinnekiertoon kasvintuotannossa. Erityisesti biojätelinjan mädätteiden osalta on hyvät näkymät luomulannoitekäytön osalta. Lietelinjan rejektivesi, jolle ei löydy hyötykäyttöä, voidaan palauttaa takaisin jätevedenpuhdistamolle.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
9.4.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Markkinavuoropuhelu järjestetään Tampereella Verstaan auditoriossa 25.1.2018 klo 13 - 16 osoitteessa Väinö Linnan aukio 8. Toimijoita, jotka haluavat osallistua tilaisuuteen tai ainoastaan tilaisuuden jälkeen lähetettävään sähköiseen kyselyyn, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 11.1.2018 sähköpostiosoitteeseen paula.pokkinen@pjhoy.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava: - Yhteyshenkilön nimi - Sähköpostiosoite ja puhelinnumero - Yrityksen nimi - Osallistujien nimet - Osallistuuko markkinavuoropuhelutilaisuuteen vai ainoastaan sähköiseen kyselyyn. Hanke-esittelyn jälkeen tilaaja toivoo osallistujilta lyhyttä kommenttipuheenvuoroa esitetystä hankkeen toteutustavasta. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu kahteen (2) henkilöön toimijaa kohden. Markkinavuoropuheluun osallistuneille sekä muille yhteystietonsa jättäneille toimijoille lähetetään tilaisuuden jälkeen sähköinen kysely. Markkinavuoropuhelussa esitettävä materiaali julkaistaan tilaisuuden jälkeen Pirkanmaan Jätehuollon nettisivuilla www.pjhoy.fi/biolaitos. Sekä tilaisuus että kysely toimitetaan suomen kiellellä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.12.2017
«« Takaisin