«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Kansallinen hankintailmoitus: Hannuksenrannan ulkoalueiden hoitourakka

07.12.2017 10:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026096
Tarjoukset 22.12.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
146087Pekka Sipola
Jäämerentie 1 PL60
99601
Sodankylä
Puh. +358405213340

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sodankylän kunta
Y-tunnus 0193169-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniset palvelut
Yhteyshenkilö Ville Pyhäjärvi
Postiosoite Jäämerentie 1 PL60
Postinumero 99601
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +358401975846
Sähköpostiosoite ville.pyhajarvi@sodankyla.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sodankyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Yhteyshenkilö Pekka Sipola
Postiosoite Jäämerentie 1 PL60
Postinumero 99601
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +358405213340
Sähköpostiosoite pekka.sipola@sodankyla.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus: Hannuksenrannan ulkoalueiden hoitourakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
146087
Hankinnan kuvaus

Sodankylän kunta pyytää tarjouksen Hannuksenrannan alueen ulkoaluiden hoitourakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sodankylä (K758)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2018 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Liitteiden mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.12.2017 14.00
Lisätietoja

Tarjoukset jätettävä Sodankylän kunnan kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämiseen löytyvät liitteistä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin