«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turun yliopisto : Thermoforeesilaite

07.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025993
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 235-487772

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245896-3
Postiosoite:Yliopistonmäki
Postinumero:20014
Postitoimipaikka:Turun yliopisto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@utu.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.utu.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Thermoforeesilaite
Viitenumero:
21/02.05.03/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Monolith NT.Automated joka mahdollistaa monipuoliset molekyylien vuorovaikutustutkimukset. Laite perustuu suojattuun ainutlaatuiseen thermoforeesi teknologiaan. Tämä on ainoa molekyylien vuorovaikutusteknologia jolla voidaan helposti ja nopeasti tutkia proteiini-proteiini vuorovaikutusten lisäksi myös proteiinien vuorovaikutuksia kemiallisten yhdisteiden kuten lääkemolekyylien kanssa, tai jopa ionien vuorovaikutuksia proteiinien kanssa. Proteiininäytteet leimataan vasta niiden puhdistuksen jälkeen mahdollistaen mittausten tekemisen samoista näytteistä joita käytetään muihin tarkoituksiin. Lisäksi teknologia mahdollistaa erittäin pienten näytemäärien tutkimisen. Laitteessa oleva automaatiotekniikka mahdollistaa jopa 1000 näyteen tutkimisen päivässä, jota ei saavuteta millään muulla olemassa olevalla teknologialla. Tarkoituksena on tutkia suuria määriä molekyylivuorovaikutuksia ja laitteen analyysinopeus suurien näytemäärien tutkimuksessa on erittäin tärkeää.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 238030.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kahdella detektorilla varustettu thermoforeesi laite (Nanotemper MicroScale Thermophoresis, Monolith NT.Automated) jossa lämpötilan kontrollointiyksikkö. Lisäksi hankintaan sisältyy asennus ja käyttöönopastus, tulosten analysointiohjelmisto ja siihen käytettävä tietokone, ohjelmiston uusiminen 12 kk aikana, sekä käyttöönottoon tarvittavia kulutushyödykkeitä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 206-425334

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Thermoforeesilaite

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.12.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NanoTemper Technologies GmbH
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:DE260614243
Postitoimipaikka:Münich
Maa:Saksa
Sähköpostiosoite:info@nanotemper.de
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:238030.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:238030.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.12.2017

Liite D1 - Julkiset hankinnat (tavarahankinnat)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Nanotemper GmbH:n Monolith NT.Automated -laite perustuu sitä valmistavan yrityksen suojaamaan ainutlaatuiseen thermoforeesi teknologiaan. Laite on ainoa jolla voidaan tutkia sekä proteiini, kemiallisten yhdisteiden, että ionien vuorovaikutuksia proteiinien kanssa jopa 1000 näytteestä päivässä. Teknologia on ainutkertainen myös siinä että se mahdollistaa sekä erittäin pienten näytemäärien (alimmillaan 1 pM) että suurten pitoisuuksien (mM konsentraatiot) tutkimisen. Vastaavia ominaisuuksia ei ole missään muussa yhdessä laitteessa eikä vastaavaa analyysinopeutta ei saavuteta millään muulla olemassa olevalla teknologialla. Tarkoituksena on tutkia suuria määriä molekyylivuorovaikutuksia ja laitteen analyysinopeus suurien näytemäärien tutkimuksessa on erittäin tärkeä ominaisuus.

«« Takaisin