«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : Safelink salainten hankinta

07.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025969
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 235-488808

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Vastaanottaja Anne Myllyniemi
Puhelin +358299570372
Sähköpostiosoite anne.myllyniemi@mil.fi
Hankkijaprofiilin osoitehttp://www.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Safelink salainten hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Laitevaihtoja ja uusien laitteiden hankinta.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Elektroniset järjestelmät sotilaskäyttöön. (35700000-1)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

613704 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2017/S 206-426539, 26.10.2017

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000051766
V.1 Sopimuksentekopäivä
20.9.2017
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Insta Defsec Oy
Postiosoite PL 80
Postinumero 33901
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
5.12.2017

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

«« Takaisin