«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kaupunkiympäristön toimialan muodostama hankintarengas : Maalaus- ja tasoitetyöt, puitejärjestely 2018-2019

07.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025963
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 235-487379
Tarjoukset 11.01.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=141760&tpk=dafc0a98-c9dd-4831-b61f-c124243926f5

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kaupunkiympäristön toimialan muodostama hankintarengas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1605
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heidi-Mari Segerholm
Puhelin:+358 403340572
Sähköpostiosoite:heidi-mari.segerholm@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=141760&tpk=dafc0a98-c9dd-4831-b61f-c124243926f5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maalaus- ja tasoitetyöt, puitejärjestely 2018-2019
Viitenumero:
HEL 2017-012093
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat työt koostuvat pääasiassa yksittäisistä maalaus- ja tasoitetöistä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennusten maalaustyöt. (45442110-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala pyytävät tarjousta maalaustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käyttöönotto on täysin tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä. Mikäli ensimmäinen (1.) optiokausi otetaan käyttöön, mutta toisen (2.) optiokauden optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista ensimmäisen (1.) optiokauden päätyttyä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia. Tarjouksen jättämällä tarjoaja sitoutuu myös mahdollisiin optiovuosiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset on esitetty ESPD-lomakkeella ja tarjoajan soveltuvuudelle asetetut muut kelpoisuusvaatimukset tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot".

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteissä "Stara_puitesopimusluonnos 2018" ja "Sopimusluonnos-KYMP".

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.1.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.1.2018 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan vähintään neljä (4) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän, ja enintään kymmenen (10) puitesopimustoimittajaa. Toimintamalli käy tarkemmin ilmi sopimusluonnoksesta (liitteenä). Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät saatujen tarjousten perusteella omat hankintapäätökset ja puitejärjestelyn piiriin valittujen toimittajien kanssa erikseen omat sopimukset. Puitesopimuksen on tarkoitus alkaa 1.4.2018 ja se päättyy 31.3.2020. Päätöksen rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa tehtävän puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Staran johtokunta. Staran tilaamien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 6 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta 1+1. Päätöksen kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehtävän puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan tekninen johtaja. Kaupunkiympäristön toimialan tilaamien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 3 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta 1+1. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.12.2017
«« Takaisin