«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kaupunkiympäristön toimialan muodostama hankintarengas : Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 2018-2019

07.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025960
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 235-487380
Tarjoukset 11.01.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=134364&tpk=45c23022-e1c7-4b79-88ee-af4fad0581df

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kaupunkiympäristön toimialan muodostama hankintarengas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1605
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heidi-Mari Segerholm
Puhelin:+358 403340572
Sähköpostiosoite:heidi-mari.segerholm@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=134364&tpk=45c23022-e1c7-4b79-88ee-af4fad0581df
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 2018-2019
Viitenumero:
HEL 2017-012095
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat työt koostuvat pääasiassa yksittäisistä viher- ja/ tai maanrakennustöistä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Viheralueiden maisemarakennustyöt. (45112710-5)
Kaivu- ja maansiirtotyöt. (45112000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala pyytävät tarjousta viher- ja maanrakennustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käyttöönotto on täysin tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä. Mikäli ensimmäinen (1.) optiokausi otetaan käyttöön, mutta toisen (2.) optiokauden optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista ensimmäisen (1.) optiokauden päätyttyä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia. Tarjouksen jättämällä tarjoaja sitoutuu myös mahdollisiin optiovuosiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset on esitetty ESPD-lomakkeella ja tarjoajan soveltuvuudelle asetetut muut kelpoisuusvaatimukset tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot".

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteissä "Stara_puitesopimusluonnos 2018" ja "Sopimusluonnos-KYMP".

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.1.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.1.2018 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan vähintään neljä (4) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän, ja enintään kymmenen (10) puitesopimustoimittajaa. Toimintamalli käy tarkemmin ilmi sopimusluonnoksesta (liitteenä). Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät saatujen tarjousten perusteella omat hankintapäätökset ja puitejärjestelyn piiriin valittujen toimittajien kanssa erikseen omat sopimukset. Puitesopimuksen on tarkoitus alkaa 1.4.2018 ja se päättyy 31.3.2020. Päätöksen rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa tehtävän puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Staran johtokunta. Staran tilaamien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 11 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta 1+1. Päätöksen kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehtävän puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan tekninen johtaja. Kaupunkiympäristön toimialan tilaamien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 1 200 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta 1+1. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.12.2017
«« Takaisin