«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinon palvelukeskus (Palkeet) : Kieku-järjestelmän hallinta ja ylläpito

07.12.2017 11:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025928
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 237-492423
Osallistumishakemukset 05.01.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=136756&tpk=5ac7e20f-f158-43ba-b4b8-150326786ba9

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion talous- ja henkilöstöhallinon palvelukeskus (Palkeet)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2272612-8
Postiosoite:PL 40 (Kauppakatu 40)
Postinumero:80101
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tommi Nurmi
Puhelin:+358 294444266
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.palkeet.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.palkeet.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=136756&tpk=5ac7e20f-f158-43ba-b4b8-150326786ba9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kieku-järjestelmän hallinta ja ylläpito
Viitenumero:
Dnro 800/00.01.04.02/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on palvelu, jossa tuotetaan valtion yhteiselle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelulle (Kieku-järjestelmä) ylläpito- ja kehittämispalveluita sopimuskauden ajan. Hankinta sisältää Kieku-järjestelmän hallinnan ja ylläpidon siirron uudelle toimittajalle ja tuki- ja ylläpitopalveluiden tuottamisen sovittujen palvelutasojen mukaisesti. Lisäksi hankinnan kohteena on palvelun jatkokehittäminen ja siihen liittyvä koulutus. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on osallistumishakemuspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin alustavan tarjouspyynnön liitteissä. Tilaaja varaa oikeuden supistaa, täsmentää sekä vähäisessä määrin laajentaa kuvattua hankinnan kohdetta ja palvelukokonaisuutta neuvottelumenettelyn kuluessa. Lopullinen tarjottava hankinnan kohde ja palvelukokonaisuus määritellään neuvottelujen jälkeen lähetettävässä lopullisessa tarjouspyynnössä. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi toimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:22.5.2018 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu [sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai tuomioistuimen sallittua hankintapäätöksen täytäntöönpanon]. Sopimus on määräaikaisena voimassa neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaiden määrää on rajoitettu, koska kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelujen läpivieminen rajoittamattomalla ehdokkaiden määrällä vaikeuttaa kilpailutusprosessin läpivientiä merkittävästi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu liitteenä olevassa hankinnan kohteen kuvauksessa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon tulee olla vähintään viisi miljoonaa (5 000 000) euroa. Ehdokkaalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen. Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin riskiluokituksessa tarjousajan päättyessä 1-4. Jos ehdokkaan tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, ehdokkaan tilanne arvioidaan pyydettäessä toimitettavien tilinpäätöstietojen ja/tai muun vastaavan selvityksen perusteella. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee ryhmittymän kaikkia jäseniä. Ehdokkaat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on osallistumishakemusten jättämisajan päättyessä 5 tai joiden vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn sekä maksukyvyn arvioidaan vastaavan riskiluokkaa 5, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Ehdokkaat, joiden riskiluokitus on osallistumishakemusten jättämisajan päättyessä 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt luottokelpoisuuden parantamiseksi.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaalta vaadittava kokemus on kuvattu tarkemmin osallistumishakemuspyynnön liitteessä 1 Referenssit. Ehdokkaan henkilöstöllä tulee olla osallistumishakemuspyynnön liitteessä 2 Asiantuntijat määritelty vähimmäiskokemus ja -osaaminen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa. Ehdoista voidaan neuvotella ja niitä voidaan täsmentää ja muokata lopulliseen tarjouspyyntöön.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.1.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2017
«« Takaisin