«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat : Kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut

07.12.2017 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025895
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 237-493165

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Puhelin:+299 800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut (KETUPA-tukipalvelut) 1.1.2018 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen ja Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen tarpeisiin. Lisäksi puitesopimukseen sisällytetään yhdeksän (9) kuukauden mittainen tiedonsiirto mahdollisen toimittajavaihdoksen yhteydessä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3950000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut (KETUPA-tukipalvelut) 1.1.2018 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen ja Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen tarpeisiin. Lisäksi puitesopimukseen sisällytetään yhdeksän (9) kuukauden mittainen tiedonsiirto mahdollisen toimittajavaihdoksen yhteydessä.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaa sisältyy myös erikseen lunastettavista KETUPA-tukipalveluista eri Puolustusvoimien hankkeiden tueksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
4.12.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Accenture Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0718166-8
Postiosoite:Porkkalankatu 5
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3950000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintapäätös BN18305/4.12.2017

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Kehittämisen ja integroinnin tukityö on laajaa teknistä osaamista vaativaa työtä ja vaatii vuosien perehtyneisyyden Puolustusvoimien toimintaympäristöön ja järjestelmiin. Edellä kuvattu osaaminen ei ole helposti ja ilman merkittäviä kustannuksia siirrettävissä muille toimittajille lyhyessä ajassa. Tarvittavaa osaamisen siirtoa Accenture Oy:ltä toiselle toimittajalle niin transitio kuin tiedonsiirtovaiheessa ei pysty toteuttamaan kuin se toimittaja, jolla on kyseinen siirrettävä osaaminen ja tieto. Koska nykyisellä sopimuksella ei pystytä turvaamaan riittävää tiedonsiirtoa mahdollisen toimittajavaihdoksen yhteydessä, tulee sitä sopimusmuutoksella muuttaa. Mikäli nykyinen sopimus päättyy vuoden 2017 loppuun, ei edellä Accenture Oy:lle on muodostunutta syvää osaamista kyetä säilyttämään Puolustusvoimien käytössä eikä osaamisen siirtoa pystytä turvaamaan ilman, että sopimuksen päättymisestä aiheutuisi huomattavaa vahinkoa Puolustusvoimille, sen lakisääteisille tehtäville ja käynnissä oleville kehitysprojekteille, joille nykyisellä sopimuksella tuotetaan kehitystukipalveluita. Accenture Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan KETUPA -tukipalvelut 1.1.2018 – 31.12.2018 välisenä aikana ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa käynnissä olevan Leijona D2 integrointityölle, koska osaamisen tämän työn tekemiseen on vain Accenture Oy:llä. Toimittajan vaihtaminen ilman riittävää tiedonsiirtoa pysäyttäisi integrointiyö ja siten myös alusta- ja toimialasovellustoimittajien käynnissä olevan työn. Käynnissä olevien töiden pysähtyminen aiheuttaa Puolustusvoimille merkittäviä rahallisia kustannuksia. Accenture Oy kehittää omalta osaltaan Leijona D2 alustalle kyvykkyyttä tarjota yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien yhteen liittymistä kansainvälisellä tasolla. Toimittajan vaihtaminen tässä vaiheessa ja ilman riittävää tiedonsiirtoa vaarantaa lain Puolustusvoimista (11.5.2007/551) 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen kansainvälisen avun antamisen ja kansainvälisen toiminnan toteutumisen, sillä vain Accenture Oy on saanut tehtävän vaatimaa koulutusta.

«« Takaisin