«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä : HR- järjestelmän hankinta

04.12.2017 09:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025876
Osallistumishakemukset 3.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Y-tunnus 2774586-3
Postiosoite Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero 00077
Postitoimipaikka HSL
Maa Suomi
Puhelin +358947664444
Sähköpostiosoite hsl@hsl.fi
Faksi +358947664441
Internet-osoite (URL) http://www.hsl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=143228&tpk=7317f391-4096-4cd5-98b9-3452b5312c16
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
HR- järjestelmän hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
747/02.08.00.00/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on HR-järjestelmän toimitus sekä jatkuva ylläpito ja tukipalvelut. Hankintaan sisältyvät tarvittavat liittymät.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet. (48450000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kohta "Soveltuvuusvaatimukset": - Selvitykset soveltuvuusvaatimuksissa asetettujen tarjoajan rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. -Selvitys soveltuvuusvaatimuksissa asetettujen tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. Katso tarkemmin Liite 1: Vähimmäisvaatimukset ja neuvoteltavat vaatimukset

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

· Resurssit vähimmäisvaatimukset (liite 2 täytettynä) · Referenssi vähimmäisvaatimukset (liite 3 täytettynä) · Referenssit pisteytettävät (liite 4 täytettynä). Katso tarkemmin Liite 1: Vähimmäisvaatimukset ja neuvoteltavat vaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
4
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.1.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Postiosoite Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero 00077
Maa Suomi
Puhelin +358 947664444
Sähköpostiosoite hsl@hsl.fi
Maa Suomi
Internet-osoite http://www.hsl.fi
«« Takaisin