«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimat : Paineilmahengityslaitteet varusteineen

07.12.2017 11:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025833
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 237-491999
Tarjoukset 22.01.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimat
PL 69
33541
TAMPERE
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Kaupallinen osasto / Sopimushallintasektori
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-025833

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Paineilmahengityslaitteet varusteineen
Viitenumero:
4000000945
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Palontorjunta-, pelastus- ja turvavälineet. (35110000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on

1. Paineilmahengityslaitekokonaisuus varusteineen

2. Työkalut ja varaosat paineilmahengityslaitteen huoltoon

3. koulutus sisältäen käyttö- käyttöhuolto- sekä määräaikaishuoltokoulutuksen

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailun perusteella hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa solmii valta-kunnallisen puitesopimuksen hankinnan kohteena olevista tavaroista ja palveluista

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

kts. tarjouspyyntö

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.1.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.8.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.1.2018 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
RFQ 4000000945 PAINEILMAHENGITYSLAITEKOKONAISUUS.pdf
LIITE 1 VAATIMUSMATRIISI _FINAL.xlsx
LIITE 1.1 Kuva_Paineilmalaiteteline.pdf
LIITE 1.2 Kuva_Paineilmalaiteteline_3D.PDF
LIITE 2 HINTALOMAKE_FINAL.xlsx
LIITE 3 ESPD_lomake.doc
LIITE 3.1 REFERENSSIT_FINAL.docx
LIITE 4 VARAOSALUETTELO_FINAL.xlsx
LIITE 5 TARJOUKSEN SISÄLTÖ_FINAL.docx
LIITE 5.1 Nimikkeen perustamislomake.xlsx
LIITE 5.2 Tuotetietokortti.xlsx
LIITE 6 TESTAUSSUUNNITELMA_FINAL.pdf
LIITE 7 SOPIMUSLUONNOS_FINAL.pdf
«« Takaisin