«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Helikopterilentopalvelut, susien pannoituslennot 2018

29.11.2017 10:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025623
Tarjoukset 19.12.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luonnonvarakeskus
Y-tunnus 0244629-2
Yhteyshenkilö Samuli Heikkinen
Postiosoite PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero 00791
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295326000
Sähköpostiosoite kirjaamo@luke.fi
Internet-osoite (URL) http://www.luke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=143021&tpk=c81483d6-3ee9-4e49-a00d-4ffecad0f9d5
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Helikopterilentopalvelut, susien pannoituslennot 2018
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
143021 (3193/02 10 01 00 05/2017)
Hankinnan kuvaus

Luonnonvarakeskus (Luke) pyrkii merkitsemään ja asentamaan Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden susille satelliittiseurantapantoja. Susien pannoituslentojen rahoitus tulee Luken vuoden 2018 talousarvion rahoista, joita ei vielä ole jaettu. Hankinta suoritetaan sillä edellytyksellä, että tarvittava rahoitus myönnetään. Pannoituksia tehdään lähinnä metsähallituksen hallinnassa olevilla mailla. Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueiden itäreuna rajoittuu Suomen ja Venäjän väliseen valtakunnan rajaan, joten operaattorilta edellytetään rajavyöhykkeellä tapahtuviin lentoihin tarvittavat luvat. Näiden lupien on oltava voimassa 22.1.2018 lähtien. Pannoitukset tehdään osittain tai kokonaan helikopterin avulla. Työt käynnistetään sillä edellytyksellä, että pannoitukseen sopivien alueiden pyyntiin oikeuttavat luvat ovat kunnossa ja olosuhteet sen sallivat. Pannoitukset pyritään suorittamaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti ottaen huomioon olosuhteet ja lentotoimintaa koskevat työaikasäädökset. Pannoitukseen tarvitaan yksi helikopteri sekä yksi varakone lentäjineen. Koneen on oltava turbiinikäyttöinen helikopteri ja sen tulee soveltua vaativaan lentämiseen kolmen hengen kuormalla ja täysillä tankeilla (lentäjä ja kaksi pannoittajaa). Helikopterilla tulee voida lentää turvallisesti myös lumisateessa. Nukutusnuolen ampumista varten koneessa on oltava lennon aikana helposti avattava ja suljettava liukuovi tai erikseen tähän työhön suunniteltu avattava ikkuna. Koneen tulee voida tankata maastossa tarvittaessa (huoltoauto). Pannoituslentojen onnistuminen edellyttää lentäjältä erinomaista lentotaitoa vaihtelevassa maastossa sekä kykyä lukea ja ennakoida eläimen liikkeitä ja ohjata konetta nopeasti sopivaan asemaan nukutusta silmälläpitäen. Sutta voidaan joutua myös ajattamaan, jotta se saadaan sopivaan maastoon. Tämä edellyttää kokemusta villieläinten lähestymisestä helikopterilla ja niiden käyttäytymisen tuntemusta ja ennakoimista. Kokemuksemme mukaan kokenut lentäjä suoriutuu samasta lentotehtävästä 2-3 kertaa nopeammin harjaantumattomaan lentäjään verrattuna. Osaavalla lentäjällä on ratkaiseva merkitys koko merkintäoperaation onnistumiseen. Lisäksi lentäjän ja nukuttajien välinen kommunikaatio täytyy toimia saumattomasti joten lentäjältä edellytetään hyvää suomenkielen taitoa. Kaikki pannoitukseen liittyvä lentotoiminta on kyettävä tekemään lentoturvallisuutta vaarantamatta. Pannoitus: Pannoitettavat sudet nukutetaan nukutuskiväärillä ja merkitään seurantapannoilla eläinkoeluvan mukaisesti. Pannoitettavat sudet pyritään etsimään ja löytämään etukäteen Luken pyyntilupaehtojen mukaisilta alueilta. Nukutusnuoli ammutaan liikkuvasta helikopterista, joten lentäjän täytyy päästä mahdollisimman lähelle sutta. Suden saatua nukutusnuolen osuman, sitä seurataan helikopterilla varovasti riittävän kaukana häirinnän minimoimiseksi, kunnes eläin nukahtaa. Nukutettu susi kuljetetaan kopterilla eläimen käsittelypaikalle, jossa näytteenotto, mittaus, merkintä ja herätys tapahtuvat. Eläin vapautetaan käsittelypaikan välittömässä läheisyydessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Päänimikkeistö
Helikopterit, lentokoneet, avaruusalukset ja muut moottoroidut ilma-alukset. (34710000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2017 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin